موضوعات = انتقال حرارت
اثر افزودن میکرولوله بر رفتار حرارتی و هیدرودینامیکی میکروکانال چاه گرمایی برای جریان نانوسیال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 اردیبهشت 1401

10.22067/jacsm.2022.75344.1100

اکرم جهانبخشی؛ افشین احمدی ندوشن؛ مرتضی بیاره


بررسی اثر پدیدۀ کوران برروی فاکتورهای آسایش حرارتی در ساختمانی‌‌ با دیوار شیشه‌ای

دوره 33، شماره 1، دی 1400، صفحه 35-52

10.22067/jacsm.2021.70588.1030

علیرضا عرب سلغار؛ نوروز حیدری؛ محمد شفیعی؛ افشین ایرانمنش


خنک‌کاری مجموعه باتری‌های لیتیوم-یون بااستفاده از نانوسیال توسط چاه حرارتی

دوره 33، شماره 1، دی 1400، صفحه 111-93

10.22067/jacsm.2022.74025.1075

اکرم جهانبخشی؛ افشین احمدی ندوشن؛ مرتضی بیاره


مطالعۀ عددی تنش حرارتی تابش لیزر روی بافت سالم و سرطانی پوست

دوره 32، شماره 1، 1399، صفحه 59-76

10.22067/jacsm.2021.56871.0

سجاد داودی؛ مصطفی اسماعیلی؛ حسن شکراللهی