اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر مهران کدخدایان

شکل دادن صفحات نازک- پلاستیسیته- صفحه و پوسته- یاتاقانهای هیدرودینامیک استاد . گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

kadkhoda.profcms.um.ac.ir/
kadkhodaum.ac.ir
0000-0001-9880-8558

h-index: 20  

مدیر مسئول

دکتر حمید نیازمند

جریان های مایکرو/ نانو- دینامیک سالات نانو- انتقال حرارت و سیالات عددی استاد. گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

niazmand.profcms.um.ac.ir/
niazmandum.ac.ir
0000-0002-1638-4075

h-index: 32  

اعضای هیات تحریریه

دکتر اکبر آفاقی خطیبی

طراحی و یکپارچگی پیشرفته ساختار کامپوزیت ، نانوکامپوزیت ها ، اتصالات چسبنده ، خستگی و قدرت ، مدل سازی واقعیت ، طراحی رابط / اینترفاز ، تحمل آسیب ، روش های جدید تولید و بیومکانیک. دانشیار. دانشگاه RMIT

www.rmit.edu.au/contact/staff-contacts/academic-staff/a/afaghi-khatibi-associate-professor-akbar
akbar.afaghikhatibirmit.edu.au
0000-0002-1036-7290

h-index: 21  

دکتر کاظم ابهری

طراحی و ساخت، طراحی به کمک رایانه، سازه های مکانیکی و خطوط لوله دانشیار.دانشکده ساخت و مهندسی مکانیک دانشگاه استرالیای جنوبی

people.unisa.edu.au/kazem.abhary
kazem.abharyunisa.edu.au
0000-0003-2535-406X

h-index: 17  

دکتر علی اکبر اکبرزاده

سیستم های انرژی تجدید پذیر استاد . دانشگاه RMIT

www.rmit.edu.au/contact/staff-contacts/academic-staff/a/akbarzadeh-professor-aliakbar
aliakbar.akbarzadehrmit.edu.au
0000-0003-2573-3318

h-index: 35  

دکتر مسعود برومند

دینامیک سیالات عددی و تجربی- توربین گاز- احتراق استاد . دانشکده مهندسی هوافضا، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ایران

aut.ac.ir/cv/2110/%D9%85%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%85%D9%86%D8%AF?slc_lang=fa&&cv=2110&mod=scv
boromandaut.ac.ir

h-index: 13  

دکتر حامد حداد خداپرست

پویایی ساختاری، مدل سازی عدم قطعیت ، انتشار و شناسایی ، روش های احتمالی و غیر احتمالی استاد، دانشگاه سوانزی انگلستان.

www.swansea.ac.uk/staff/engineering/haddad-khodaparast-h/
h.haddadkhodaparastswansea.ac.uk
0000-0002-3721-4980

h-index: 20  

دکتر سیدمحمدرضا خلیلی

مواد مرکب استاد. دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

wp.kntu.ac.ir/khalili/
khalilikntu.ac.ir
0000-0001-8810-5410

h-index: 33  

دکتر احسان روحی گل خطمی

مهندسی هوافضا - جلوبرندگی دانشیار، گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

e.roohi.profcms.um.ac.ir/index.php/home
e.roohium.ac.ir
0000-0001-5739-3210

h-index: 29  

دکتر محمود شریعتی

مواد کامپوزیت ، بهینه سازی ، عناصر محدود استاد، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

mshariati44.profcms.um.ac.ir/
mshariati44gmail.com
0000-0001-8742-2975

h-index: 27  

دکتر ابراهیم شیرانی

مدل سازی عددی جریان مایعات میکرو و نانو ، جریان بین سطحی ، مدل سازی آشفته ، دینامیک سیالات زیستی استاد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان

eshirani.iut.ac.ir/
eshiranicc.iut.ac.ir
0000-0001-9491-4935

h-index: 21  

دکتر مسعود طهانی

: مکانیک مواد مرکب و هوشمند- تحلیل تنش- نانومکانیک- بیومکانیک استاد. گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

mtahani.profcms.um.ac.ir
mtahanium.ac.ir
0000-0001-6174-2241

h-index: 25  

دکتر محمدرضا کاظم پور مفرد

بیومکانیک سلول مولکولی استاد گروه بیومکانیک سلول مولکولی ، دانشگاه کالیفرنیا

biomechanics.berkeley.edu/publications
mofradberkeley.edu
0000-0002-9837-0637

دکتر مهران کدخدایان

تخصص: شکل دادن صفحات نازک- پلاستیسیته- صفحه و پوسته- یاتاقانهای هیدرولیک استاد . گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

kadkhoda.profcms.um.ac.ir/
kadkhodaum.ac.ir
0000-0001-9880-8558

h-index: 20  

دکتر حمید معین فرد

نظریه ارتعاش و آشفتگی غیرخطی ، منطق و کنترل فازی ، • طراحی و تحلیل مکانیسم های خم شدن دانشیار، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده مهندسی، گروه مکانیک

h_moeenfard.profcms.um.ac.ir/
h_moeenfardum.ac.ir
0000-0001-9379-9672

h-index: 15  

دکتر بهداد مقتدری

انرژی تجدید پذیر ، احتراق زیست توده ، دینامیک سیالات محاسباتی ، مایعات حرارتی در انرژی و کاربردهای محیطی استاد. دانشگاه نیوکاستل استرالیا

www.newcastle.edu.au/profile/behdad-moghtaderi
behdad.moghtaderinewcastle.edu.au
0000-0002-9409-4225

h-index: 57  

دکتر محمدرضا مه پیکر

مکانیک سیالات عددی- جریان های دوفازی بخار- مایع استاد. گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

mahpeymr.profcms.um.ac.ir/
mahpeymrum.ac.ir
0000-0002-3264-5589

h-index: 12  

دکتر حمید نیازمند

جریان های مایکرو/ نانو- دینامیک سالات نانو- انتقال حرارت و سیالات عددی استاد. گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

niazmand.profcms.um.ac.ir/
niazmandum.ac.ir
0000-0002-1638-4075

h-index: 32  

دکتر سیمین ناصری

مهندسی مکانیک و ساخت استاد دانشگاه کنسا مریتا آمریکا

facultyweb.kennesaw.edu/snasser1/index.php
snasser1kennesaw.edu
0000-0002-6036-053X

h-index: 37  

دکتر محمد جنیدی

طراحی سازه های بلند، ارتعاشات، مهندسی زلزله، اجزای محدود استادیار گروه مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه ایالتی کنسو آمریکا

facultyweb.kennesaw.edu/mjonaidi/
mjonaidikennesaw.edu
0000-0002-1762-208X

h-index: 5  

دکتر محمدرضا پندار

جریان چند فازی، پاشش الکترواستاتیک، محرک های پلاسما، توربولنس پژوهشگر، دانشگاه ویکتوریا، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، ویکتوریا، کانادا

www.uvic.ca/research/centres/iesvic/people/researchers/pendar-mohammad-reza.php
pendaruvic.ca
0000-0001-9652-771X

دکتر سید محمود موسوی

احتراق، جریان چند فازی، جریان تراکم پذیر دانشگاه یو تی آستین

www.admissions.txst.edu/
m.mousaviaustin.utexas.edu
0000-0002-2460-199X

h-index: 22  

کارشناس نشریه

تکتم هوشمند

دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی مشهد

ejourum.ac.ir