تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 245
تعداد مشاهده مقاله 36,959
تعداد مقالات ارسال شده 946
درصد عدم پذیرش 59
تعداد مقالات پذیرفته شده 245
درصد پذیرش 26
زمان پذیرش (روز) 83
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 693

مجله علمی مهندسی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 21 سال منتشر شده بود که طیف گسترده ای از همه رشته های مهندسی را در بر می گرفت. با این حال ، در سال 2009 ، این مجله به چهار مجله تخصصی تقسیم شد. "مجله علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک" یکی از این مجلات است که توسط گروه مهندسی مکانیک پشتیبانی می شود.

شماره جاری: دوره 33، شماره 2، اسفند 1400 

6. شبیه‌سازی عددی رشد ترک در لایه شیشه‌ای سلول خورشیدی گالیوم-آرسناید

صفحه 93-104

10.22067/jacsm.2022.75307.1097

پویا مختاری؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ حمید بهشتی؛ محمدرضا اشرف خراسانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان