تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 26
تعداد مقالات 249
تعداد مشاهده مقاله 38,812
تعداد مقالات ارسال شده 951
درصد عدم پذیرش 59
تعداد مقالات پذیرفته شده 249
درصد پذیرش 26
زمان پذیرش (روز) 84
تعداد پایگاه های نمایه شده 9
تعداد داوران 709

مجله علمی مهندسی دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت 21 سال منتشر شده بود که طیف گسترده ای از همه رشته های مهندسی را در بر می گرفت. با این حال ، در سال 2009 ، این مجله به چهار مجله تخصصی تقسیم شد. "مجله علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک" یکی از این مجلات است که توسط گروه مهندسی مکانیک پشتیبانی می شود.

شماره جاری: دوره 33، شماره 2، اسفند 1400 

شبیه‌سازی عددی رشد ترک در لایه شیشه‌ای سلول خورشیدی گالیوم-آرسناید

صفحه 93-104

10.22067/jacsm.2022.75307.1097

پویا مختاری؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ حمید بهشتی؛ محمدرضا اشرف خراسانی


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی

بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان