اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر حمید نیازمند
سردبیر: دکتر مهران کدخدایان
شاپا چاپی: ۲۰۰۸-۹۱۸X
شاپا آنلاین: ۲۴۲۳-۶۵۱۹
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: دوفصلنامه علمی

ضریب تاثیر: 0/125 Biennial
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: B

لیست داوران منتصب این شماره

 • احسان روحی
 • امین رمضانی
 • حجت خزیمه نژاد
 • حمید معین فرد
 • ساناز جعفری
 • سید حجت هاشمی
 • محمد واحدی
 • محمد حسن جوارشکیان
 • محمد پسندیده فرد
 • محمود شریعتی
 • محمود پسندیده فرد
 • مرتضی عنبرسوز
 • مسعود طهانی
 • مهدی نیکنام شاهرک
 • مهران کدخدایان

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی

روشی نوین جهت بهبود قابلیّت ردیابی ترک در چرخ‌دنده‌های مارپیچ

محسن رضایی, شهرام هادیان جزی, مهرداد پورسینا, فرهاد حاجی ابوطالبی

بررسی ارتعاشات غیرخطی میکرو لوله حامل سیّال تحت تحریک پارامتریک مغناطیسی

رضا جهانگیری, اکبر اللهوردی زاده, بهنام داداش زاده, حمید عظیم زاده

مطالعۀ پدیده‌شناسی پرش‌های هیدرولیکی چندضلعی

علی اسدی, مجید ملک جعفریان, علیرضا تیمورتاش

مقاله کوتاه

نویسنده محترم بدین وسیله به اطلاع می رساند که این نشریه پس از طی روند داوری مقاله و قبل از صدور پذیرش آن، یک خلاصه مبسوط از مقاله (شامل کلیه قسمتهای مقاله) در دو صفحه فارسی و همچنین در دو صفحه انگلیسی (ترجمه دو صفحه فارسی) از نویسندگان دریافت می کند. لازم به توضیح است که جهت ملاحظه نمونه خلاصه مبسوط (Extended Abstract) می توانید به قسمت آرشیو مقالات چاپ شده سال 26 شماره 2 مراجعه فرمایید. هدف از این اقدام، ثبت نمایه نشریه در یایگاه های بین المللی مانند ISI, Scopusمی باشد.

یادداشتی برای نویسندگان و داوران محترم

 * هیأت تحریریه نشریه مکانیک (فردوسی) همواره از دریافت نتایج تحقیقات نوآورانه پژوهشگران و اساتید و صاحب نظران در زمینه مهندسی مکانیک استقبال می نماید. مقاله های ارسالی باید حاوی اطلاعات کافی باشد، به طوری که خواننده بتواند به روش حل استفاده شده، فرضیات نتایج جدید بدست آمده، کاربردها و محدودیت های موضوع مورد بررسی را به آسانی درک نماید.
* از نویسندگان محترم انتظار می رود از نظر تصدیق و صحه گذاری(Verification & Validation) نتایج و تشریح خطاها، دقت کافی را به عمل آورند.
* این نشریه پس از طی روند داوری مقاله و قبل از صدور پذیرش آن، یک خلاصه مبسوط از مقاله (شامل کلیه قسمتهای مقاله) در دو صفحه فارسی و همچنین در دو صفحه انگلیسی (ترجمه دو صفحه فارسی) از نویسندگان دریافت می کند. لازم به توضیح است که نمونه مقاله خلاصه مبسوط (Extended Abstract) در سایت نشریه وجود دارد. هدف از این اقدام، ثبت نمایه نشریه در یایگاه های بین المللی مانند JCR(ISI), Scopus در آینده می باشد.

* نشریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقالات آزاد است.
* لازم به ذکر است که مقالات ارسالی باید با همکاری یک عضو هیات علمی حداقل با مرتبه استادیاری در تخصص مرتبط تنظیم شده باشد.