شرایط و ضوابط ارسال مقاله

راهنمای نگارش و ارسال مقالات

توجه :

طبق دستورالعمل وزارت عتف نویسندگان ملزم به تکمیل فرم تعارض  وفرم تعهد می باشند خواهشمنداست در هنگام ارسال مقاله فایل را به صورت فایل تکمیلی ارسال فرمایید.

نویسندگان محترم میتواند مقاله خود را جهت ارسال با هر قالبی که میتواند در تسریع داوری مقاله شان مؤثر باشد ارسال نمایند.

دریافت هزینه چاپ به مبلغ 2000000 ریال (دو میلیون ریال) از نویسندگان مقاله.

ترتیب قرار گرفتن اجزای مقاله به این شرح است: عنوان، نام نویسندگان و نام مؤسسه محل کار آنها، چکیده فارسی، واژگان کلیدی به فارسی، عنوان انگلیسی، واژگان کلیدی به انگلیسی، متن اصلی مقاله با بخش بندی‌های مناسب، فهرست علایم، مراجع، پیوست‌ها، جدول‌ها و شکل‌ها (شامل نمودارها، منحنی‌ها و عکس‌ها)

 

- عنوان: عنوان مقاله باید حداکثر در 12 کلمه و معرف محتوای مقاله باشد. ابتدای واژه‌های اصلی عنوان انگلیسی مقاله با حروف بزرگ (Capital) نوشته شود. مثال:

 A New Nonlinear Model for Flexural Vibration Analysis of a Cracked Beam 

 

- نام نویسندگان: نام نویسندگان باید به ترتیبی که مایل هستند در نشریه چاپ شود، مشخص گردد. درصورتی که تعداد نویسندگان بیش از یک نفر باشد، اعلام نام نویسنده‌ای که طرف مکاتبه نشریه است، ضروری است.

 

- چکیده: چکیده فارسی و انگلیسی مقاله، هرکدام حداکثر در 120 کلمه شامل: تعریف موضوع، روش تحلیل و نتایج شاخص به‌دست آمده، در اولین صفحه از متن مقاله درج شود. تمام چکیده باید در یک پاراگراف نوشته شود. چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی و در ذیل آن باشد.

- نمودارها، جداول و تصاویر: نمودارها باید از نظر تعداد در حد لازم و کافی باشند که می‌تواند در داخل مقاله و یا انتهای آن آورده شود. پس از پذیرش مقاله هرکدام با فرمت JPG که برای صفحه آرایی به راحتی قابل تغییر اندازه باشد در فایل جدا از متن مقاله در سایت بارگذاری شود. لازم به ذکر است تا پذیرش نهایی مقاله نیازی به جدا کردن تصاویر از متن آن نمی باشد. حروف و اعداد جداول و نمودارها باید کاملاً واضح و اندازه آنها متناسب با حروف متن باشد. عناوین سطرها و ستون‌ها در نمودارها و جداول و توضیحات درج شده در داخل تصاویر باید فارسی باشند.

- معادلات: در صورت استفاده از معادلات در مقاله، تمام معادلات باید به صورت خوانا با حروف و علایم مناسب، حروفچینی شوند. هر معادله باید شماره‌ای داشته باشد که در داخل پرانتز و مماس به حاشیه راست صفحه نوشته شود. شماره معادلات از (1) شروع و به شماره‌ای برابر با تعداد معادلات ختم شود. معادلات حتما با استفاده از یکی از نرم افزارهای Word و یا MathType نوشته شود و نه با ابزار Symbol و ... . همچنین دقت شود معادلات و فرمول ها با عرض حداکثر 7 سانتیمتر (در صورت بزرگ بودن فرمول آن را بشکنید)، به صورت Regular و نه Italic و با اندازه قلم 10 حروفچینی شوند.

 

- مراجع: مراجع باید در متن مقاله در داخل [ ] به ترتیبی که استفاده شده اند شماره گذاری شوند. مراجع فارسی از سمت راست و مراجع لاتین از سمت چپ نوشته شوند. مراجع به صورت تک ستونی تایپ می شوند. روش درج مراجع در انتهای مقاله به شرح زیر است:

 الف: کتاب

 1. Goldstien, S., "Modern Developments in Fluid Dynamics", Dover publication. Inc., New York, pp. 676-680, (1965).

ب: مقاله مجلات

 2. Goldak, J., Chakravarti, A. and Bibby, M., "A new finite element model for welding heat sources", Metallurgical Transactions B, Vol. 15, pp. 299-305, (1984).

ج: مقاله کنفرانسی

 3. Omkar, S.N., Suresh, S., Raghavendra, T.R. and Mani, V., "Acoustic emission signal classification using fuzzy C-means clustering", Proceedings of the 9th International Conference on Neural Information Processing (ICONIP02)., Vol. 4, Orchid Country Club, Singapore, (2002) .

د: گزارش فنی، تز دکتری و ...

4. Imbsen, R. A., "Thermal effects in concrete bridge superstructures", Transportation Research Board, NCHRP Report No. 276, Washington, D.C., (1985).

هـ: منابع فارسی

 5. قراخانی، مهدی، "بررسی عمق کشش ورق‌های ترکیبی (TWB) در فرآیند هیدروفرمینگ"، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (ساخت و تولید)، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه تهران، (1387).

 

 شیوه نگارش:

  مقاله به صورت دو ستونی با عرض هر ستون 7 سانتی متر و حداکثر 25 سطر در هر صفحه، و رعایت 3 سانتیمتر حاشیه از چهار طرف، با قلم فارسی 12 B Lotus و قلم انگلیسی Times New Roman 10 تایپ شود.

- در متن مقاله تا حد امکان از نوشتن کلمات غیر فارسی خودداری شود.

- استفاده از پاورقی مجاز نمی‌باشد. (در صورت نیاز، توضیحات انگلیسی را در پرانتز بعد از واژه مورد نظر قید نمایید.

- تمامی صفحه‌های مقاله باید دارای شماره بوده و تعداد آنها از 16 بیشتر نباشد

- دستورهای نقطه‌گذاری در نوشتار متن رعایت شود. مثلاً گذاشتن فاصله قبل از نقطه (.) و ویرگول (،) و علامت سؤال (؟) لازم نیست، ولی بعد از آن‌ها درج یک فاصله لازم است.

 

- ارسال مقاله: ارسال مقاله تنها از طریق ثبت نام در سایت نشریه میسر می‌باشد