پرسش‌های متداول

آیا مشخصات همه نویسندگان مقاله باید در سامانه ثبت نام کنند؟

بله با همان ترتیب ثبت شده در مقاله باید در سامانه ثبت گردد.

نام کاربری و رمز عبور خود را فراموش کنیم، چه باید بکنیم؟

مسیر زیر :


 


ورود به سامانه - رمز خود را فراموش کرده ام - ثبت آدرس ایمیل- دریافت ایمیل و تغییر رمز عبور