ابسکو

اطلاعات اصلی و چکیده مقالات منتشر شده در نشریه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک، در چندین پایگاه نمایه‌سازی می‌شوند. همچنین علاوه بر اطلاعات اصلی، نسخه پی دی اف تمام مقالات، در ابسکو از تاریخ 2016/1/1/ آرشیو می‌شود.