دوره و شماره: دوره 36، شماره 1 - شماره پیاپی 35، اردیبهشت 1403 
استخراج ویژگی‌های آیرودینامیکی چتر ریبونی توسط تست کشش خودرو

صفحه 25-40

10.22067/jacsm.2023.76405.1116

محمد رضا سلیمی؛ امیر حمزه فرج الهی؛ امیرحسین محسنی؛ محمود ایوبی