دوره و شماره: دوره 33، شماره 2 - شماره پیاپی 26، اسفند 1400 
شبیه‌سازی عددی رشد ترک در لایه شیشه‌ای سلول خورشیدی گالیوم-آرسناید

صفحه 93-104

10.22067/jacsm.2022.75307.1097

پویا مختاری؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ حمید بهشتی؛ محمدرضا اشرف خراسانی