دوره و شماره: دوره 29، شماره 1 - شماره پیاپی 17، اسفند 1396 
طراحی و بررسی عددی جریان‌سنج جرمی حرارتی لوله‬مویین به‌عنوان کنتور گاز خانگی

صفحه 49-62

10.22067/fum-mech.v29i1.54266

سامان پرویزی؛ محمود فرزانه گرد؛ علی جباری مقدم؛ مجید هاشمیان؛ مهراب عقیلی بهرامی


اثر موقعیت آب‏ بندی بر ارتفاع بالج در هیدروفرمینگ لوله ‏‏‏های آلومینیومی

صفحه 81-96

10.22067/fum-mech.v29i1.62078

محمد مهدی کسائی؛ جواد شهبازی کرمی؛ بهنام عباس ‏زاده؛ سید جلال هاشمی؛ حسن مسلمی نائینی