دوره و شماره: دوره 23، شماره 1، بهمن 1390 
بررسی عددی و تجربی تغییر‌ شکل ورق در فرآیند شکل‌دهی قفسه‌ای لوله‌هایی با نسبت ضخامت به قطر پایین

صفحه 1-14

10.22067/fum-mech.v23i1.12816

محمدمهدی کسایی؛ حسن مسلمی نائینی؛ مهدی سلمانی تهرانی؛ روح اله عزیزی تفتی؛ عماد رحیمی