بررسی بهبود عملکرد مشعل متخلخل با جریان شعاعی در مقایسه با مشعل‌های متخلخل جریان محوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تربیت مدرس

2 پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

در تحقیقات انجام شده روی مشعل‌های متخلخل عموما جریان محوری مد نظر قرار گرفته است. در این تحقیق مشعل متخلخل با جریان شعاعی و هم‌چنین با جریان محوری به صورت عددی یک بعدی مدل‌سازی شده و کارایی مشعل‌های شعاعی و محوری با مصرف سوخت یکسان مقایسه شده است. با استفاده از مکانیزم پانزده مرحله‌ای در شبیه سازی احتراق، برآوردی دقیق از تولید آلاینده ها انجام گردید. نتایج نشان داد که مشعل شعاعی به دلیل توزیع دما، توزیع سرعت، میزان انتشار آلاینده‌ها و بازده تشعشع خروجی، عملکرد بهتری دارد. به طوری که انتشار آلاینده‌های COو NO در مشعل جریان شعاعی نسبت به مشعل جریان محوری، کمتر و بازده تشعشع خروجی آن بالاتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation on Improvement of Radial Porous Burners in Comparison to Conventional Porous Burners

نویسندگان [English]

  • Mohammad Mahdi maarefat 1
  • MohammadReza Astaraki 1
  • Mostafa Khosravi Elhossaini 2
1
2
چکیده [English]

In studies done on porous burner, generally burners with axial flow are considered. In this paper, porous burners with radial and axial flow have been modeled numerically and results of radial and axial porous burners with equal fuel consumptions are compared. The mechanism used in combustion phenomenon is 15 stage mechanisms which predict the pollutions production precisely. The results show a significant enhancement of the radial burner performance from viewpoint of temperature distribution, velocity distribution, amount of emissions, and thermal radiation efficiency. The CO and NO emissions are lower and the output radiative power in the radial burner is higher than those of the axial burner.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Porous Burner
  • Radial Flow
  • Pollutants emission
  • Performance
CAPTCHA Image