مطالعه تئوری و تجربی تأثیر خطای نیروی ترمزی بر میزان انحراف عرضی خودرو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز

2 خودروسازان دیزلی آذربایجان

چکیده

در این پژوهش رفتار دینامیکی کامیونت در اثر وجود نابالانسی نیروی ترمزی، مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیقات پیشین، برای مطالعه تأثیر خطای نیروی ترمزی بر انحراف خودرو، از فرض ثابت بودن سرعت در طی فرآیند ترمزگیری استفاده شده است. در این تحقیق، برای مدل‌سازی واقع‌بینانه‌تر با در نظر گرفتن مدل دوچرخه ای خودرو و فرض کاهش سرعت با شتاب ثابت در حین ترمزگیری، معادلات حرکت استخراج شده است. معادلات حاصل، با استفاده از روش‌های عددی حل گردیده است. نتایج به‌دست آمده با نتایج تحلیلی ارایه شده در پژوهش‌های پیشین و نتایج حاصل از تست‌های تجربی مقایسه شده است. نتایج حاکی از اثرات قابل توجه اصلاح فرضیات مسأله در مورد تغییرات سرعت در حین ترمزگیری می باشد. صحت نتایج با انجام تست‌های تجربی بر روی کامیونت 6 تن آذرخش به تأیید رسیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Theoretical and Experimental Investigation on the Vehicle Lateral Deviation Due to the Braking Force Error

نویسندگان [English]

  • Mousa Rezaee 1
  • Hesamoddin Arghand 1
  • Amin Taraghghi Oskouee 1
  • Mohammad Bafandegan 2
1
2
چکیده [English]

In this paper the effect of braking force error on the dynamic behavior of the truck is investigated. In the previous studies concerning the braking force error on the vehicle lateral deviation, to avoid complexity, researchers have assumed that the vehicle velocity during the braking process remains constant. In the present work, based on the realistic assumption that the vehicle velocity would decrease during the braking process, and by considering the linear bicycle model for the vehicle, the equations of motion are derived. The equations are solved numerically and the results are compared with those reported in the literature and those obtained experimentally. It is shown that the implication of the realistic assumption leads to more accurate results. The results have been validated by conducting experimental tests on Azarakhsh 6-ton truck.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brake Force Error
  • Lateral Deviation
  • Angular Deviation
  • Vehicle Dynamics
CAPTCHA Image