موضوعات = انرژی های تجدید پذیر
طراحی، ساخت و بررسی تجربی عملکرد اجاق خورشیدی سهموی

دوره 36، شماره 1، اردیبهشت 1403، صفحه 93-106

10.22067/jacsm.2023.82768.1190

ناصر بهارلو هوره؛ علی صادقی؛ سعید گلشادی


بررسی تاثیر مشخصات غشا پلیمری بر عملکرد مرطوب ساز تخت غشایی

دوره 35، شماره 4، دی 1402، صفحه 17-32

10.22067/jacsm.2023.81524.1174

سید مرتضی موسوی زاهد؛ ابراهیم افشاری


شبیه سازی عددی حرارتی و سیالاتی هواگرم‌کن خورشیدی صفحه تخت مشبک برای اهداف خشک‌کردن

دوره 34، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 61-80

10.22067/jacsm.2022.75507.1104

محمد صالح برقی جهرمی؛ ولی کلانتر؛ محمد سفید؛ مسعود ایرانمنش؛ هادی صمیمی اخیجهانی