موضوعات = مکانیک سیالات
بررسی اثر لغزش سیال در روانکاری الاستوهیدرودینامیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 دی 1402

10.22067/jacsm.2024.84427.1203

جواد شریفی یلمه؛ امیر ترابی