اعمال روش کنترل جریان دمش و مکش به منظور کاهش ناپایداری‌‌های ناشی از جریان سیلندر مربعی قرار گرفته بر روی بستر الاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اراک.

چکیده

ناپایداری‌‌های ناشی از جریان یکی از چالش‌‌های اساسی در زمینه طراحی سازه‌‌های دریایی و زمینی در معرض جریان سیال به شمار می‌‌رود. روش‌‌های کنترلی غیرفعال و فعال بسیار متعددی برای کاهش نوسانات ناشی از جریان استوانه‌‌ با مقطع مربعی به‌عنوان هندسه‌‌ پایه‌‌ای برای سازه‌‌های دارای گوشه‌‌های تیز استفاده شده‌است. روش مکش و دمش جریان یکی از روش‌‌های اثربخش برای کنترل جریان و به تبع آن کاهش ارتعاشات حاصل از نیروهای آیرودینامیکی به حساب می‌‌آید که تا به حال برای استوانه مربعی قرار گرفته بر روی بستر الاستیک که آزادانه در جهت عرضی نوسان می‌‌کند، اعمال نشده‌است. بنابراین در مقاله حاضر ‌ جداگانه از روش‌‌های مکش و دمش برای سرکوب نوسانات ناشی از جریان بهره گرفته شده‌است. در روش مکش یک شیار در سطح جلویی استوانه و در روش دمش یک شیار در سطح پشتی استوانه جای‌گذاری شده‌است. در مطالعه حاضر اثر سرعت‌‌های مکش و دمش و هم‌چنین اثر طول شیارهای مکش و دمش بر کارآمدی روش به‌کار گرفته‌شده، مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. با توجه به شبیه‌‌سازی‌‌های تعامل جریان- سازه‌‌ای مشاهده می‌‌شود که روش کنترل جریانی اعمال شده به‌خوبی توانسته‌است نوسانات ناشی از جریان را کاهش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applying Suction and Blowing Flow Control Approaches to Reduce the Flow-induced Instabilities of Elastically-mounted Square Cylinder

نویسندگان [English]

 • Amir hossein Rabiee
 • Mohammad Reza Barzan
 • Abolfazl Mohammad Ebrahim
School of Mechanical Engineering, Arak University of Technology
چکیده [English]

Flow-induced instabilities are one of the major challenges in the design of aerospace structures. Numerous passive and active control methods have been used to reduce the flow-induced oscillations of square cross-section cylinder as the basic geometry for structures with sharp corners. The suction and blowing flow control method are one of the most effective approaches for controlling the flow and consequently reducing the vibrations resulting from the aerodynamic forces, which so far are not considered for an elastically-mounted square cylinder which fluctuates freely in the transverse direction. Therefore, in this paper, suction and blowing flow control methods have been used separately to suppress flow-induced oscillations. In the suction-based method, a slut is placed on the front surface of the cylinder and in the blowing-based method another slot is inserted on the back surface of the cylinder. In the present study, the effect of suction and blowing velocities as well as the effect of suction and blowing slut lengths on the efficiency of the flow control approach was evaluated. According to the flow-structure interaction simulations, it is observed that the applied flow control method has been able to reduce flow-induced vibrations appropriately.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flow-induced vibration
 • Vortex shedding
 • Flow control
 • Galloping
 • Square geometry
 1. Hu, Q., and Ma, G., "Variable Structure Control and Active Vibration Suppression of Flexible Spacecraft During Attitude Maneuver", Aerospace science and technology, Vol. 9, Pp. 307-317, (2005).
 2. Yun, H., et al., "Investigation on Two-stage Vibration Suppression and Precision Pointing for Space Optical Payloads", Aerospace Science and Technology, Vol. 96, Pp. 105543, (2020).
 3. Voss, G., Schaefer, D., and Vidy, C., "Investigation on Flutter Stability of the DLR-F19/SACCON Configuration", Aerospace Science and Technology, Vol. 93, Pp. 105320, (2019).
 4. Joly, A., Etienne, S., and Pelletier, D., "Galloping of Square Cylinders in Cross-flow at Low Reynolds Numbers", Journal of Fluids and Structures, Vol. 28, Pp. 232-243, (2012).
 5. Blanchard, A., Bergman, L.A., and Vakakis, A.F., "Vortex-induced Vvibration of a Linearly Sprung Cylinder with an Internal Rotational Nonlinear Energy Sink in Turbulent Flow", Nonlinear Dynamics, Vol. 99, Pp. 593-609, (2020).
 6. Rabiee, A.H., "Galloping and VIV cControl of Square-Section Cylinder Utilizing Direct Opposing Smart Control Force", Journal of Theoretical and Applied Vibration and Acoustics, Vol. 5, Pp. 69-84, (2019).
 7. Zhao, H., and Zhao, M., "Effect of Rounded cCorners on Flow-induced Vibration of a Square Cylinder at a Low Reynolds Number of 200", Ocean Engineering, Vol. 188, Pp. 106263, (2019).
 8. Kumar, R. A., Sohn, C.-H., and Gowda, B.H., "Passive Control of Vortex-induced Vibrations: An Overview", Recent Patents on Mechanical Engineering, Vol. 1, Pp. 1-11, (2008).
 9. Rabiee, A. H., and Esmaeili, M., "Simultaneous Vortex-and Wake-induced Vibration Suppression of Tandem-arranged Circular Cylinders Using Active Feedback Control System", Journal of Sound and Vibration, Pp. 115131, (2019).
 10. Hasheminejad, S. M., Rabiee, A. H., and Bahrami, H., "Active Closed-loop Vortex-induced Vibration Control of an Elastically Mounted Circular Cylinder at Low Reynolds Number Using Feedback Rotary Oscillations", Acta Mechanica, Vol. 229, Pp. 231-250, (2018).
 11. Fransson, J. H., Konieczny, P., and Alfredsson, P.H., "Flow around a Porous Cylinder Subject to Continuous Suction or Blowing", Journal of Fluids and Structures, Vol. 19, Pp. 1031-1048, (2004).
 12. Sen, S., and Mittal, S., "Free Vibration of a Square Cylinder at Low Reynolds Numbers", Journal of Fluids and Structures, Vol. 27, Pp. 875-884, (2011).
CAPTCHA Image