نویسنده = حمید نیازمند
بررسی عددی چیلر‌های جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین‌‌های صفحه‌ای

دوره 25، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 95-113

10.22067/fum-mech.v25i1.34866

مهدی مهدوی خواه؛ مجتبی ماموریان؛ حمید نیازمند