نویسنده = حمید نیازمند
تحلیل عددی پدیده‌ی اختلاط مغناطیسی در یک جریان الکترواسموتیک بین دو صفحه موازی

دوره 32، شماره 1، 1399، صفحه 174-190

10.22067/jacsm.2021.67094.0

مرتضی دلاکه نژاد؛ سید علی میربزرگی؛ حمید نیازمند


بررسی عددی چیلر‌های جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین‌‌های صفحه‌ای

دوره 25، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 95-113

10.22067/fum-mech.v25i1.34866

مهدی مهدوی خواه؛ مجتبی ماموریان؛ حمید نیازمند