بررسی عددی چیلر‌های جذب سطحی سیلیکاژل- آب با بستر دارای فین‌‌های صفحه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از روش‌‌های تبرید که در سا‌‌ل‌‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته، سیکل جذب سطحی است که بر اساس جذب و احیای یک ماده‌ی جذب‌شونده در مواد جاذب که ذرات جامد متخلخل هستند کار می‌کند. عملکرد چیلر به پارامتر‌های زیادی وابسته است و یکی از پارامترای تأثیرگذار در انتقال حرارت و جرم در بستر ماده‌ی جاذب، ارتفاع فین‌ها می‌باشد. در این مقاله مقدار بهینه‌ی ابعاد فین در بستر ماده‌ی جاذب چیلر جذب سطحی که از ذرات سیلیکاژل نوع RD پر شده‌اند و سیال عامل آب به‌عنوان جاذب می‌باشد به‌وسیله مدل‌سازی عددی محاسبه شده است. مدل‌سازی شامل انتقال حرارت در سیال ناقل حرارت، لوله‌ی فلزی و فین‌ها و انتقال حرارت و جرم در بستر مواد جاذب می‌باشد که باید به‌صورت هم‌زمان حل شوند. از روش حجم کنترل برای حل سه‌بعدی معادلات استفاده شده است. پس از بررسی نتایج مشاهده شد که با افزایش ارتفاع فین بستر، مقدار ضریب عملکرد افزایش و مقدار ظرفیت سرمایش مخصوص کاهش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Investigation of Silica Gel-Water Adsorption Chillers with Plate Fins Bed

نویسندگان [English]

  • M. Mahdavikhah
  • M. Mamoorian
  • H. Niazmand
چکیده [English]

One of the cooling systems that has received considerable attentions in recent years is the adsorption chiller, which works based on the adsorption and desorption of a working fluid in a solid porous bed. Different parameters such as fin height directly affect the bed heat and mass transfer processes, and therefore, the performance of the adsorption chillers. In the present study a numerical model has been introduced to optimize the fin height in a RD silica gel bed with water as the working fluid. A control volume approach has been employed to determine the temperature distributions in the heat transfer fluid, metal tube, and fins, while the simultaneous solutions of the heat and mass transfer equations should be carried out in a three dimensional coordinate system for the adsorption bed. It was found that the coefficient of performance increases and specific cooling power decreases as the fin height of the bed increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • adsorption chiller
  • silica gel
  • fin height
  • Numerical modeling
CAPTCHA Image