بررسی تجربی و عددی ورق یک و دولایه آلومینیوم 3105 با اتصالات مکانیکی تحت ضربۀ سقوط آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه لرستان

2 Lorestan University

چکیده

ورق‌ها در شاخه‌های متنوعی از صنایع تکنولوژی مدرن از قبیل صنایع خودروسازی، صنایع دریایی، علوم هوا فضا، صنایع اپتیک، صنایع هسته‌ای و مهندسی سازه مورد استفادۀ زیادی می‌باشند. یکی از مهمترین مشکلاتی که در طراحی وجود دارد ضعف آنها در برابر ضربه می‌باشد. ضربات مختلفی توسط اجسام خارجی، درحین ساخت، کارکرد و یا نگهداری سازه به آن وارد می‌شود، به همین جهت مقاوم‌سازی و افزایش استحکام ورق‌ها در برابر ضربه، بخش وسیعی از مطالعات پژوهشگران را تشکیل داده است. این مطالعه برای سه سطح انرژی ضربه (سه ارتفاع سقوط آزاد) انجام گرفته است. ورق­های مورد استفاده از جنس AL3105 و با ابعاد 220*230 میلی‌متر و با ضخامت 1 و 2 میلی‌متر روی هم قرارگرفته و توسط پیچ و مهره به‌هم متصل می‌شوند. ورق‌ها به‌صورت کاملاً آزاد بر روی فیکسچر قرار می‌گیرند. جنس پیچ‌ها از نوع پیچ با استاندارد din933 می­باشد. در روش تجربی شتاب ضربه‌زننده توسط سنسور شتاب­سنج اندازه­گیری شده و تغییرشکل ماندگار ورق پس از اتمام ضربه اندازه­گیری می­شود. پارامترهای مورد ارزیابی شامل مقدار شتاب ضربه بر روی ورق، میزان تغییرشکل ماندگار و مقدار جذب انرژی برای ورق­ها می‌باشد. برای مدل­سازی عددی از نرم­افزار المان محدود آباکوس استفاده شده است. مقایسۀ نتایج حاصل از روش تجربی و عددی نشان می­دهد که این دو روش تحقیق دارای نتایج نزدیک به‌هم می­باشند. همچنین نتایج نشان می­دهد که جذب انرژی در ورق‌های یک‌لایه بیشتر از ورق‌های دولایه است، همچنین شتاب در ورق‌های دولایه بیشتر از ورق‌های یک‌لایه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental and Numerical Analysis of Single and Double layered Aluminum Sheet 3105 With Mechanical Joints under Drop Weight Impact

نویسندگان [English]

  • Arash Bashiri 1
  • Mojtaba Hosseini 1
  • Hossein Hatami 2
1
2
چکیده [English]

Sheets are widely used in various branches of modern technology industries such as automotive, marine, aerospace, optics, nuclear industries and structural engineering. One of the most important problems in design is their weakness against impact. Various impacts are applied by external objects during construction, operation or maintenance of the structure. For this reason, the reinforcement and increased strength of the sheets against the impact is the subject of many studies of researchers. This study was conducted for three levels of impact energy (using Drop weight). The sheets are of AL3105, with dimensions of 220 * 230 mm and 1 millimeter thick, 2 millimeters thick, and are connected by bolts. The sheets are completely free on the fixture The screws are made of a bolt with Standard din933. In the experimental method, the picker acceleration has been measured by the accelerometer sensor and the permanent deformation of the sheet is measured at the end of the impact. The parameters to be evaluated include the impact acceleration on the sheet, the permanent deformation and the energy absorption of the sheets. Abaqus finite element software has been used for numerical modeling. Comparing the results of experimental and numerical methods shows that these two research methods have a good agreement. The results also show that the absorption of energy in single-layer sheets is greater than double-layered sheets. Also the acceleration in double-layered sheets are more than single-layer sheets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aluminum sheet
  • Free fall test
  • Permanent displacement
  • Shock acceleration
  • Energy Absorption
1. Qian, Y. and Swanson, S.R., "A Comparison of Solution Techniques for Impact Response of Composite Plates", Composite Structures, Vol. 14, pp. 177-192, (1990).
2. Her, S.C. and Liang, Y.C., "The Finite Element Analysis of Composite Laminates and Shell Structures Subjected to Low Velocity Impact", Composite Structures, Vol. 66, pp. 277-285, (2004).
3. Caprino, G., Spataro, G. and Del Luongo, S., "Low- Velocity Impact Behavior of Fiberglass-Aluminum Laminates", Composites: Part A, Vol. 35, pp 605-616, (2004).
4. Roy, P.K. and Ganesan, N., "Dynamic Stress Analysis of a Tapered Cantilever Square Plate Under Impact Load", Computer & Structures, Vol. 49, No. 2, pp. 275-281,) 1993).
5. Sabouri, H., Ahmadi, H. and Liaghat, G.H., "Ballistic, Impact Perforation Into Glare Target: Experiment Numerical Modeling and Investigation of Aluminium Stacking Sequence", International Journal Vehicle Structures & Systems, Vol. 3, No. 1, pp. 178-183, (2011).
6. Kitada, T., "Ultimate strength and ductility of concrete-filled steel bridge piers", Engineering Structures, Vol. 20, Nos. 4~i, pp. 347-354, (1998).
7. Olsson, R., "Improved Theory for Contact Indentation of Sandwich Panels", Journal of AIAA Vol. 34, No. 6, pp.1238-1244, (1996).
8. Ustaa, F., Mullaoglu, F., Türkmen, H.S., Balkan, D., Mecitoglu, Z., Kurtaran, H. and Akay, E., "Effects of Thickness and Curvature on Impact Behaviour of Composite Panels", Journal of Procedia Engineering, No. 167, pp. 216-222, (2016).
9. Zhang, L.W., Song, Z.G., Qiao, P. and Liew, K.M., "Modeling of Dynamic Responses of CNT-Reinforced Composite Cylindrical Shells Under Impact", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 313, pp. 889-903, (2016).
10. Choubini, M., Liaghat, Gh.H. and Hossein Pol, M., "Investigation of energy absorption and deformation of thin walled tubes with circle and square section geometries under transverse impact loading", Modares Mechanical Engineering, Vol. 15, No. 1, pp. 75-83, (2015). (In Persian).
11. Malvern, L.E., Sierakowski, R.L., Ross, C.A. and Cristescu, N., "Impact Failure Mechanisms in Fiber-Reinforced Composite Plates", High Velocity Deformation of Solids, pp. 120-131,(1975).
12. Bidi, A. Liaghat, Gh. and Rahimi, Gh, "Experimental and numerical analysis of impact on curved steel- polyurea bi-layer panels", Journal of Science and Technology of Composites, Vol. 3, No. 3, pp. 207-214, (2016). (In Persian).
13. Olsson, R., "Improved Theory for Contact Indentation of Sandwich Panels", Journal of AIAA, Vol. 34, No. 6, pp. 1238-1244, (1996).
14. Choi, I.H. and Hong, C.S., "New Approach for Simple Prediction of Impact Force History on Composite laminates", Journal of AIAA, Vol. 132, No. 10, pp. 2072-272, (1994).
15. Hatami, H. and Fatholahi, A.B., "The theoretical and numerical comparison and investigation of the effect of inertia on the absorbent collapse behavior of single cell and two-cell reticular under impact loading", Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, Vol. 50, pp. 51-60, (2017)
16. Ghodsbin Jahromi, A. and Hatami, H., "Numerical Behavior Study of Expanded Metal Tube Absorbers and Effect of Cross Section Size and Multi-Layer under Low Axial Velocity Impact Loading", Amirkabir Journal of Mechanical Engineering, Vol. 49, pp. 685-696, (2018).
17. Hatami, H. and Hossein, M., "Elastic-Plastic Analysis of Bending Moment–Axial Force Interaction in Metallic Beam of T-Section", Journal of Applied and Computational Mechanics, Vol. 5, pp. 162-173, (2019).
18. Hatami, H., Hosseini, M. and Yasuri, A.K., "Perforation of Thin Aluminum Targets Under Hypervelocity Impact of Aluminum Spherical Projectiles", Materials Evaluation, Vol. 77, pp.
411-422, (2019).
19. Rad, M.S., Hatami, H., Alipouri, R., Nejad, A.F. and Omidinasab, F., "Determination of energy absorption in different cellular auxetic structures", Mechanics & Industry, Vol. 20, pp. 302-317, (2019).
CAPTCHA Image