کلیدواژه‌ها = بهینه‌سازی
مطالعه تأثیر پارامترهای فرآیندی و بهینه‌سازی زاویه خم در خم‌کاری با لیزر به روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 مهر 1402

10.22067/jacsm.2023.82668.1185

علی اکبر اصغرپور؛ محمد بخشی جویباری؛ حمید گرجی


طراحی بهینه ی پروفیل قسمت واگرای یک نازل فرامنبسط با استفاده از هوش مصنوعی

دوره 35، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 19-36

10.22067/jacsm.2022.78011.1134

سید امین باقرزاده؛ سبحان امامی کوپائی؛ سید احمدرضا صالحی


بررسی عوامل مؤثر بر ضریب نفوذ رطوبت در خشک شدن سرامیک رسی و تبیین مدل تحلیلی فرآیند

دوره 27، شماره 1، اسفند 1394، صفحه 87-102

10.22067/fum-mech.v27i1.39755

محسن باقریان؛ خلیل خلیلی؛ سید یوسف احمدی بروغنی