کلیدواژه‌ها = شبیه‌سازی عددی
معرفی یک مدل‌ پدیدارشناختی اصلاح شده برای عمل‌گرهای تکی و جت ترکیبی پلاسمای حلقوی

دوره 35، شماره 4، دی 1402، صفحه 91-106

10.22067/jacsm.2023.80523.1155

مجید ملک جعفریان؛ محمد شیبانی؛ محمد مهدی عبداله زاده


شبیه‌سازی عددی فرآیند سوراخ‌کاری استخوان جمجمه‌ توسط جت آب

دوره 33، شماره 1، دی 1400، صفحه 53-70

10.22067/jacsm.2022.73148.1070

شاهدالسادات علوی؛ مسعود ضیائی راد؛ نیما جمشیدی


تحلیل عددی پدیده‌ی اختلاط مغناطیسی در یک جریان الکترواسموتیک بین دو صفحه موازی

دوره 32، شماره 1، 1399، صفحه 174-190

10.22067/jacsm.2021.67094.0

مرتضی دلاکه نژاد؛ سید علی میربزرگی؛ حمید نیازمند


بررسی عددی فرآیند کاهش پسا در جریان آرام با استفاده از ریبلت‌های مستطیلی

دوره 31، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 165-173

10.22067/fum-mech.v31i1.79677

امیر حاجی‌خان میرزایی؛ علیرضا رئوف پناه