نویسنده = فرهاد حاجی ابوطالبی
شبیه‌سازی عددی رشد ترک در لایه شیشه‌ای سلول خورشیدی گالیوم-آرسناید

دوره 33، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 93-104

10.22067/jacsm.2022.75307.1097

پویا مختاری؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ حمید بهشتی؛ محمدرضا اشرف خراسانی


روشی نوین جهت بهبود قابلیّت ردیابی ترک در چرخ‌دنده‌های مارپیچ

دوره 31، شماره 1، اسفند 1398، صفحه 1-12

10.22067/fum-mech.v31i1.78275

محسن رضایی؛ شهرام هادیان جزی؛ مهرداد پورسینا؛ فرهاد حاجی ابوطالبی


ارزیابی معیارهای رشد ترک در پلیمر مدرج تابعی به‌روش اجزای محدود

دوره 28، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 35-50

10.22067/fum-mech.v28i2.49913

مهدی نجیمی؛ فرهاد حاجی ابوطالبی؛ حمید بهشتی