تاثیر تغییر خواص مواد بر رفتار خمشی ورق های چندلایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 گروه مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، مجتمع آموزش عالی بم، بم، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به بررسی و مطالعۀ تغییرات خواص مواد در محیط‌های گرم و مرطوب و تأثیر آن بر رفتار خمشی ورق‌های چندلایۀ کامپوزیتی پرداخته شده‌است. حرارت و رطوبت از جمله عوامل محیطی هستند که بر خواص مکانیکی مواد پلیمری تأثیر زیادی دارد و در نتیجه موجب تغییر رفتار چندلایه‌های کامپوزیتی پایه پلیمری می­شود. به‌منظور بررسی این تغییر رفتار، یک چندلایۀ کامپوزیتی بر اساس فرضیات کیرشهف و تئوری ورق‌های نازک، مدل‌سازی و معادلات حاکم بر خمش چندلایه استخراج شده‌است. سپس معادلۀ حاکم، برای ورق چندلایه با شرایط مرزی چهار طرف تکیه‌گاه ساده به‌صورت دقیق حل شده و پاسخ بسته برای بررسی‌های عددی مورد استفاده قرار گرفته‌است. به‌منظور بررسی تأثیر عوامل محیطی بر روی خواص مکانیکی این ورق­ها، از مدل‌های تجربی ارائه‌شده در پژوهش‌های گذشته استفاده شده‌است. در انتها، به‌منظور بررسی بیشتر، تأثیر عوامل دیگر از جمله نظیر ابعاد ورق چندلایه، دما، رطوبت نسبی، کسر حجمی الیاف، کسر حجمی حفره و لایه‌چینی روی خیز بیشینۀ ورق چندلایه مورد مطالعه قرار گرفته‌است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که تغییر میزان رطوبت نسبی یا دما خواص مکانیکی را به‌طور چشم‌گیری کاهش می‌دهد و رفتار ورق چندلایه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of material degradation on the bending of laminated plates

نویسندگان [English]

 • Meisam Mohammadi 1
 • Mojtaba Mahmoudi 2
1 Faculty, Mechanical Engineering Department, Vali-e-Asr University of Rafsanjan
2 Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, Higher Education Complex of Bam, Bam, Iran.
چکیده [English]

In the present study, the effect of material degradation in hygrothermal environment on the bending of laminated composite plates is investigated. Heat and humidity are environmental factors that affect the mechanical properties of polymers and therefore, behavior of laminated composites changes. For investigating these changes, a laminated composite is modeled through the Kirchhoff hypothesis and classical plate theory for thin plates, and the bending governing equations are derived. The resulted equation is solved for a simply supported laminated plate and exact solution is obtained for numerical analysis. The environmental effects on the mechanical properties are modeled using the available experimental results in the literature. Finally, the effects of laminate dimensions, temperature, relative humidity, fiber volume fraction, void volume fraction, lay-up on the maximum deflection of laminate is investigated in details. Results show that variation of temperature and relative humidity severely reduce the mechanical properties and affect the behavior of laminated plates.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Laminated composite plates
 • Material degradation
 • Hygrothermal environment
 • Bending
 1. Mallick, P. K., "Fiber reinforced Composites, Materials, Design and Manufacturing", CR press, Book review (2007).
 2. Devine, F. E., "Polyester Moulding Materials in Automotive Underbonnet Environments", Composites, 14, No: 4, pp. 353-358, (1983).
 3. Belaid, S., Chabira, S. F., Balland, P., Sebba M., and Belhouideg S., "Thermal Aging Effect on the Mechanical Properties of Polyester Fiberglass Composites", Journal of Materials and Environmental Science, 6, No: 10, pp. 2795-2803, (2015).
 4. Gopalan, R., Somashekar B.R., and Dattaguru B., "Environmental Effects on Fiber Polymer Composites", Degradation and Stability, 24, No: 4, pp. 361-371, (1989).
 5. Chamis, C. C., "Simplified Composite mMicromechanics Equations for Hygral, Thermal and Mechanical Properties", NASA technical memorandum, in: Confernce of the Society of the Plastics Industry (SPI) Reinforced Plastics/Composites Inst. Hoston, USA (1983).
 6. Gillat, O., and Broutman, L. J., "Effect of an External Stress on Moisture Diffusion and Degradation in a Graphite-reinforced Epoxy Laminate”, in: Symposium on Advanced Composite Materials—Environmental Effects, ASTM STP, 658, USA (1977).
 7. Laura Svetlik S., "An Investigation in the Hygrothermal Degradation of an E- Glass/Vinyl-Ester Composite in Humid and Immersion Environments", Ph.D. Thesis. Structural EngineeringUC San Diego, (2008).
 8. Bittner T., Tej P., Bouska P., Vokac M., "Degradation of Laminated Glass as Result of Increased Temperature", Advanced Materials Research, 923, No: 2 , pp. 209-212, (2014).

9.       Zamani, M.H. and Heidari-Ranani M. "Analytical Progressive Damage Analysis of Laminated Composites Based on Various Material Degradation Models", The 6th International Conference on Composites Characterization, Fabrication and Application, Iran, (2018).

 1. Bouazza, , and Zenkour, A. M., "Hygrothermal Environmental Effect on Free Vibration of Laminated Plates Using nth-order Shear Deformation Theory", Waves in Random and Complex Media, Inpress, (2021).

11.   Singh, S. K., Chakrabarti A., "Hygrothermal Analysis of Laminated Composites Using C0 FE Model Based on Higher Order Zigzag Theory", Steel and Composite Structures, Vol. 23, No: 1, pp. 41-51, (2017).

12.   Jones, R., "Mechanics Of Composite Materials", CRC Press, (1998).

 1. Zenkour, A. M., Allam, M. N. M., and Radwan, A. F., "Effects of Hygrothermal Conditions on Cross-ply Laminated Plates Resting on Elastic Foundations", Archives of Civil and Mechanical Engineering, 14, No: 1, pp. 144–159, (2014).
 2. Shen, C. H., and Springer, G. S., "Moisture Absorbtion and Desorbtion of Composite Materials", Journal Composite Materials, 10, No: 1, pp. 2-20, (1967).
 3. Springer, G. S., "Environmental Effects on Epoxy Matrix Composites”, in: Procceding of Fifth Conference on Composite Materials,Testing and Design, pp 291-312, (1979).
 4. Allerd, R. E., and Lindrose, A., "The Room Temperature Moisture Kinetics of Kevlar 49 Fabric/Epoxy Laminates", in: Procceding of Fifth Conference on Composite Materials,Testing and Design, 313-323, (1979).
 5. Augl, J. M., and Trabocco, R., "Environmental Degradation Studies on Carbon Fiber Reinforced Epoxies", Presented at the “Workshop on Durability of Composite Materials, the Battelle Memorial Institue, Ohio, (1975).

 

 

CAPTCHA Image