دوره و شماره: دوره 25، شماره 1، بهمن 1392 
پیش‌بینی منحنی حد شکل‌دهی به کمک معیارهای شکست نرم در فرآیند هیدروفرمینگ لوله‌های آلومینیومی

صفحه 17-28

10.22067/fum-mech.v25i1.34852

سیدجلال هاشمی؛ حسن مسلمی نائینی؛ غلامحسین لیاقت؛ حامد دیلمی عضدی؛ امیر نعمتی فقیر