بهینه سازی طول ناحیه مکش بر روی ایرفویل ناکا 0012 با استفاده از مدل آشفتگی تنش رینولدز (RSM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده

در تحقیق حاضر تأثیر مکش و پارامترهای آن از جمله سرعت بی‌بعد مکش، ضریب مکش و طول ناحیه مکش به منظور کنترل‌جدایش جریان بر روی ایرفویل ناکا‌0012 بررسی شده است. جریان درهم با استفاده از مدل تنش رینولدز حل شده است. جت مکش در فاصله 10 درصد طول وتر از لبه‌ی حمله، قرار گرفته است. سرعت مکش از 0.1 تا 0.5 برابر سرعت جریان آزاد متغیر است. نتایج نشان می‌دهد که با افزایش طول ناحیه مکش، نسبت لیفت به درگ افزایش می‌یابد و در طولی معادل 2.5 درصد طول وتر این مقدار به بیشترین حد خود می‌رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Suction Jet Length on NACA 0012 Airfoil with Using of Reynolds Stress Model (RSM)

نویسندگان [English]

  • Kianoosh Yousefi
  • S. Reza Saleh
چکیده [English]

In this study, the effect of suction and the parameters such as suction amplitude, suction coefficient and suction jet length on NACA0012 was evaluated. The turbulence employed model was the RSM model. Suction jet is located in 10% of the chord length. The range of suction jet entrance velocity was selected from 0.1 to 0.5 of freestream velocity. The maximum increase in lift to drag ratio was seen at suction amplitude of 0.5. In addition, lift to drag ratio elevated when suction jet length increased and reached to its maximum value at 2.5% of the chord length.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Suction
  • Flow Control
  • Suction Jet Length
  • Suction Amplitude
  • Lift and Drag Coefficient
CAPTCHA Image