انواع روش‌های محاسبه‌ی نیرو در تحلیل جریان حول یک استوانه توسط روش شبکه‌ی بولتزمن

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 صنعتی اصفهان

2 دانشگاه یزد

چکیده

روش شبکه‌ی بولتزمن با توجه به سادگی الگوریتم و دیگر مزایای آن، در چند دهه‌ی اخیر به‌عنوان یکی از روش‌های موفق در دینامیک سیالات محاسباتی به‌کار گرفته شده است. در این مقاله از این روش برای شبیه‌سازی عددی جریان حول یک استوانه استفاده شده است. برای بررسی نحوه‌ی عملکرد روش شبکه‌ی بولتزمن در شبیه‌سازی سطوح منحنی، از روش‌های تبادل ممنتم، تبادل ممنتم بر سطح استوانه، انتگرال‌گیری تنش سطح و محاسبه‌ی تنش از طریق مؤلفه‌ی سرعت برای محاسبه‌ی ضریب درگ استفاده شده است و نتایج حاصل با نتایج به‌دست آمده از فرمول‌های تجربی مقایسه گردیده است. نتایج به‌دست‌آمده حاکی از توانایی روش شبکه‌ی بولتزمن در شبیه‌سازی سطوح منحنی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Different Methods to Compute Force over a Cylinder by LBM

نویسندگان [English]

  • M. Alafzadeh 1
  • Sh. Talebi 2
چکیده [English]

In according to the simplicity of the lattice Boltzmann method’s(LBM) algorithm and its benefits, it has been used as a successful method in computational fluid dynamics in the last decades. In this paper, LBM was used to simulate the flow over a cylinder. To analyze the application of LBM in simulation curved surface, different methods to compute drag coefficient were used. These methods are: momentum exchange, momentum exchange on the wall, stress integration, computing stress by velocity components. The result shows the ability of Lattice Boltzmann method to simulate curved surface.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum exchange
  • Drag coefficient
  • Lattice Boltzmann method
  • Stress integration
CAPTCHA Image