آنالیز مودال پره ردیف دوم یک توربین گاز صنعتی به روش اجزای محدود و مقایسه با نتایج تجربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

در این پژوهش، آنالیز مودال پره ردیف دوم یک توربین گاز صنعتی انجام گردیده و مودهای ارتعاشی پره در شرایط مختلف به دست آمده است. جهت صحه گذاری، ابتدا در یک حالت خاص، تحلیل المان محدود با استفاده از نرم افزار NASTRAN-PATRAN مطابق شرایط تست تجربی انجام گردیده و پس از اطمینان از وجود تطابق بین نتایج تحلیل المان محدود و نتایج تجربی، تحلیل مطابق شرایط کاری توربین گاز انجام گردیده و در نهایت دیاگرام کمپل رسم گردیده است. با توجه به مدلسازی صورت گرفته و همچنین محاسبه فرکانس تحریک در شرایط توربین گازی و رسم دیاگرام کمپل، مشخص شد هیچ‌گونه مشکل رزونانسی در پره به وجود نیامده، ضمن اینکه تطابق قابل قبولی بین نتایج تحلیلی و تجربی وجود دارد.

عنوان مقاله [English]

Modal Analysis of a Second Stage Blade in a Gas Turbine and Comparison with Experimental Results

نویسندگان [English]

  • Abdollah Asadolahi Ghohieh
  • Mohammad Hadi Sayyadnezhad
چکیده [English]

In this research, modal analysis of a second stage blade in a gas turbine is investigated and vibration modes of blade are found in various conditions. The numerical calculation by finite element method using NASTRAN-PATRAN software based on experimental test conditions is utilized and there is a good agreement between the experimental and FEM results. Finally by calculating excitation frequency in gas turbine work conditions and using a Campbell diagram, it is concluded that there is not any resonant problems in the blade and there is a good agreement between the experimental and FEM results as well.

CAPTCHA Image