تشابه ساختاری پیاپی برای صفحات کامپوزیتی در کمانش پس از ضربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

با ایجاد شرایط تشابه بین دو ساختار، میتوان با صرف وقت و هزینه‌ی کم‌تر، رفتار ساختارهای بزرگتر را از روی رفتار ساختارهای مشابه کوچکتر پیش بینی نمود. در ایجاد تشابه دو روش اصلی ، آنالیز ابعادی و استفاده‌ی مستقیم از روابط حاکمه وجود دارد، این روش ها غالباً در نواحی الاستیک به کار میروند. در این تحقیق از هر دو روش فوق و در نواحی غیر الاستیک استفاده شده است. اعتبار این روش‌ها در طی بررسی تشابه در کمانش پس از ضربه‌ی صفحات کامپوزیتی نشان داده شده است. برای دستیابی به این هدف از روش المان محدود به صورت مد ‌‌‌ل‌سازی تخریب پیش رونده کمک گرفته شده است. برای ایجاد تشابه در پدیده‌ی کمانش پس از ضربه، ابتدا شرایط تشابه در فرایند ضربه اعمال شده است تا در پی آن، صفحات پس از ضربه، رفتار مشابهای در کمانش داشته باشند؛ لذا تشابه در دو مرحله و به صورت پیاپی اعمال شده‌ است. ایجاد تشابه در یک پدیده به عنوان پیش زمینه‌ای برای ایجاد تشابه در پدیده‌ای دیگر، اولین باری است که انجام می‌گیرد. این شیوه‌ی شبیه‌سازی، تشابه پیاپی نامیده شده است. در این تحقیق، هدف بررسی امکان و میزان دقت این شیوه است. نتایج، گویای امکان ایجاد چنین تشابهی با میزان کمی خطا می‌باشد.

عنوان مقاله [English]

Sequential Similitude for Buckling Response of Impacted Composite Plates

نویسندگان [English]

  • mahmod Shokrieh
  • abas Askari
چکیده [English]

In establishing of similarity conditions, dimensional analysis and direct use of governing equations are two existing major methods. These methods are frequently used in elastic domains. In this study, both methods are applied in inelastic domains. Their applicability is illustrated through the study of buckling response of impacted composite plates by using the progressive damage modeling technique. In order to establish the similarity conditions between impacted plates under buckling loading, similitude theory is applied in two following stages. First similarity condition is established for impacted plates. Then the similarity condition between impacted plates under buckling loading is established. For development of similarity conditions in impact loading, dimensional analysis is used while in buckling loading governing equations are applied directly. This method is called “Sequential Similitude”. In the next stage, progressive damage modeling was conducted on scaled down models to verify the accuracy of predicted results from similitude equations. Results show the validity of this procedure for simulation with acceptable errors in predicted results.

CAPTCHA Image