شبیه سازی عددی میکسر موتور با سوخت CNG و بهینه سازی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

در این مقاله، شبیه سازی عددی جریان مخلوط هوا و گاز در میکسر موتور دوسوخته کاربراتوری توسط نرم افزار فلوئنت در طراحی های مختلف و با استفاده از شاخص پارامتر انجام شده است. به منظور ایجاد استوکیومتریک برای به‌سوزی سوخت و کاهش میزان آلاینده ها تغییراتی در هندسه‌ی میکسر اولیه‌ی موتور دوسوخته پراید کاربراتوری- به عنوان نمونه- ایجاد شده است. تغییرات در قطر گلویی، قطر سوراخ‌های ورودی گاز و تعداد آن‌ها در سرعت‌های مختلف (دورهای مختلف موتور) درنظرگرفته شده اند. پس از شبیه سازی میکسر با طراحی های مختلف و یافتن نحوه‌ی تأثیر هرکدام از پارامترهای ذکر شده بر میزان ، آن‌هایی را که از نظر شبیه سازی مناسب تشخیص داده شده اند. برای تأیید نتایج تئوری، ساخته و مورد تست قدرت و سنجش آلودگی قرار گرفته اند. نتایج تست، همگی مؤید نتایج تئوری بوده و در بهینه ترین حالت، طراحی مناسبی با قابلیت‌های عملکردی نزدیک به کارکرد بنزینی و کاهش درصد افت قدرت به میزان 10% و نیز کاهش میزان آلاینده های CO (100%) و HC (79%) در خروجی حالت گازسوز نسبت به حالت بنزین سوز می باشند

عنوان مقاله [English]

Optimization and Numerical simulation of an Engine Mixer for CNG fuel

نویسندگان [English]

  • behzad Ghadiri Dehkordi
  • poyan Adibi
چکیده [English]

In this paper, Fluent software is used to study the flow behavior of methane and air in a CNG-air mixer. Analyses were carried out on various designs to investigate the effect of engine speed on the λ. The design was optimized for throat size, number and size of the holes at the throat circumference. The prototypes were manufactured based on optimized dimensions that were obtained from CFD analyses. The experiments have been done on the prototypes in order to verify the results obtained from CFD analyses. The results show that the performance of the optimized design was good and the decrease of engine power was about 10% and the pollutants such as CO and HC in the gas mode in comparison with the gasoline mode were decreased 100% and 79% respectively.

CAPTCHA Image