بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورق‌های غیر ایزوتروپ(یادداشت پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

در فرآیند‌های شکل دهی ورق‌‌های فلزی، پیش بینی دقیق میزان بازگشت فنری برای طراحی ابزار شکل دهی، بسیار ضروری می‌باشد. در بسیاری از عملیات شکل دهی که قطعه تحت بارگذاری‌‌های مختلفی است، شکل پیچیده ای از بازگشت فنری اتفاق می افتد. علت این پدیده، حذف بخش الاستیک کرنش‌‌های داخلی در طول عملیات بار برداری می‌باشد. در فرآیند شکل دهی U شکل صفحات، قطعه در ابتدا تحت کشش وخمش و سپس رها سازی از آن‌ها قرار می‌گیرد؛ از این رو، شکل نسبتاً پیچیده ای از بازگشت فنری و انحنای دیواره‌ی جانبی در آن رخ می دهد. در این مقاله، خمش U شکل یک ورقه فولادی با استحکام بالا و دارای خاصیت غیر ایزوتروپی نرمال با نرم افزارELFEN شبیه سازی گردیده است و تأثیر عواملی مانند ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده بر میزان بازگشت فنری و انحنای دیواره‌ی جانبی، مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که تأثیرات ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده‌ی قطعه کار در این فرآیند، قابل توجه می‌باشد؛ به طوری که با افزایش آن‌ها در ابتدا مقادیر برگشت فنری و انحنای دیواره‌‌ی جانبی افزایش می‌یابد، ولی پس از رسیدن به حداکثر خود، مجدداً کاهش می یابد.

عنوان مقاله [English]

An Investigation into the Effect of Friction and Blank Holden Force on the Springblak of U-bending of an Isotropic Plates

نویسندگان [English]

  • mehran Kadkhodayan
  • Rihane Akbary
چکیده [English]

Accurate prediction of springback is essential for the design of tools used in sheet metal forming. One of the major causes for the production of inconsistent part is springback, the elastic recovery in the material after the tooling is removed. In this paper, the numerical simulation of springback and side wall curl in U-bending has been performed. This operation presents a complex form of springback and side wall curl occurring in sheet metal forming since the sheet undergoes stretching, bending and unbending deformations. The effects of some parameters such as coefficient of friction and blank-holder force on the springback and side wall curl are studied. The results show that the role of friction and blank-holder force in the U-bending process is considerable. For instance, springback and side-wall curl initially increase with raising the coefficient of friction and blank-holder force but they decrease again when they go beyond certain values

CAPTCHA Image