تحلیل انتقال حرارت و جرم در یک برج خنک کن باز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

ایرانی

چکیده

هدف از این مقاله، تحلیل فرایند انتقال حرارت و جرم در برج‌های خنک کننده‌ی باز از نوع جریان مخالف است. پس از مرور تحقیقات انجام شده‌ی قبلی و بازنویسی معادلات حاکم به ارائه‌ی روش پیشنهادی که مستقل از تغییرات فاکتور لوئیس در حل مسأله‌ی برج می‌باشد، پرداخته شده ‌است. هم‌چنین تأثیر تغییرات فاکتور لوئیس بر عملکرد برج با این روش، مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته‌است. روش پیشنهادی در دو حالت طراحی و ریتینگ، ارائه شده ‌است که نسبت به تحقیقات قبلی، جامع تر است. در انتها نیز با استفاده از اطلاعات عملکردی یک برج خنک کننده‌ی صنعتی، به بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده از این روش پرداخته شده‌ است.

عنوان مقاله [English]

Analysis of Heat and Mass Transfer in an Open Cooling Tower

نویسندگان [English]

  • farzad Jafar Kazemi
  • ali reza Ahangari
  • bizhan Rahimi
چکیده [English]

The aim of this article is analyzing heat and mass transfer in counter current open cooling towers. After reviewing preceding researches and rewriting the governing equations, a method is proposed which is independent of Lewis number variations in solving the problem, has been introduced. Also, the effect of Lewis number variations has been compared with this method. This method has been presented in Design and Rating situations which is more comprehensive than the preceding researches. Finally, the results of present method have been analyzed and investigated using the performance data of an industrial cooling tower.

CAPTCHA Image