کلیدواژه‌ها = حل عددی
بررسی عددی جریان آرام وگذرای سیال ویسکوالاستیک از نوع گزیکس حول سیلندر دایروی

دوره 24، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 67-80

10.22067/fum-mech.v24i2.27190

سیدرسول واردی؛ محمدجواد مغربی؛ محمود نوروزی؛ محمدمحسن شاهمردان