‌‌بررسی مدل‌های اصطکاکی جدید در منیپولیشن دوبعدی بافت سرطانی معده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار مهندسی مکانیک، دانشگاه اراک، اراک، ایران

چکیده

اهدافی همچون عدم آسیب رساندن به بافت‌های سالم و سایر ارگان‌ها در هنگام استفاده از دارو و شناسایی هرچه زودتر بافت‌های سرطانی، سبب ورود علم نانو در حوزه‌ی پزشکی شده است. در این راستا، تحقیقاتی با درنظر گرفتن ابزار و روش‌های گوناگون صورت گرفته که مطلوب‌ترین این روش‌ها با توجه به کاربردهای فراوان در هنگام مطالعه‌ی بافت‌های سلولی، در محیط‌های مختلف، روش نانومنیپولیشن مبتنی بر میکروسکوپ نیروی اتمی بوده است. لذا در این مقاله به‌منظور یافتن مطلوب‌ترین مقدار نیرو و زمان بحرانی در نانومنیپولیشن بافت سرطانی، با هدف کاوش سطح و به‌دست آوردن اطلاعات مربوط به بافت سرطانی معده با کمترین آسیب، شبیه‌سازی دوبعدی نانومنیپولیشن انجام شده است. فاکتور مهم مورد بررسی در این تحقیق اصطکاک می‌باشد که از جمله عوامل مقاوم در برابر حرکت و دارای اثر مستقیم بر نیرو و زمان بحرانی است. لذا با توسعه‌ی مدل‌های اصطکاکی ساده، با در نظر گرفتن مدل‌های اصطکاکی کارلسون-باتیستا، لمایتره-کارلسون و اف‌کاتی، نمودارهای نیرو- زمان ترسیم شده و مقادیر نیرو و زمان بحرانی محاسبه شده است. کمترین مقدار نیرو برابر با 0.453 نانونیوتن و کمترین مقدار زمان بحرانی برابر با 45 میلی‌ثانیه بوده است، که از شبیه‌سازی با مدل اصطکاکی اف‌کاتی حاصل شده است. همچنین مقایسه‌ی این مقادیر با پژوهش‌های گذشته، نشان‌دهنده‌ی کاهش نیرو و زمان بحرانی نسبت به مدل اصطکاکی لاگره بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of New Friction Models in Two-Dimensional Manipulation of Gastric Cancer Tissue

نویسنده [English]

  • Moein Taheri
Associate Professor of Mechanical Engineering, Arak University, Arak, Iran
چکیده [English]

Goals such as not harming healthy tissues and other organs when using medicine and identifying cancerous tissues as soon as possible have led to the entry of nanoscience into the field of medicine. In this regard, a research was conducted considering various tools and methods, and the most desirable of these methods was the nanomanipulation method based on the atomic force microscope due to its many applications in the study of cell tissues in different environments. Therefore, in this article, in order to find the optimal amount of force and critical time in nanomanipulation of cancer tissue, with the aim of exploring the surface and obtaining information about gastric cancer tissue with the least damage, 2D simulation of nanomanipulation has been carried out. The important factor investigated in this research is friction, which is one of the factors that resist movement and has a direct effect on force and critical time. Therefore, with the development of simple friction models, considering Carlson-Batista, Lemaitre-Carlson and FKT friction models, force-time diagrams have been drawn and critical force and time values have been calculated. The lowest value of the force was equal to 0.453 nN and the lowest value of the critical time was equal to 45 ms, which was obtained from the simulation with the FKT friction model. Also, by comparing these values with past researches, a decrease in force and critical time compared to the LuGre friction model has been seen.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gastric cancer tissue
  • friction model
  • nanomanipulation
  • critical force and time
  • atomic force microscopy
 
 
 
 
CAPTCHA Image