بررسی عددی اثر هندسه و فوم فلزی در جذب انرژی پروفیل‌های تودرتو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، رشت، ایران

2 مهندسی مکانیک، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال، تهران، ایران

چکیده

در این مقاله به بررسی اثر هندسه و اضافه شدن جاذب‌های فوم آلومینیوم در میزان جذب انرژی پروفیل‌های جدار نازک تو در تو تحت بار محوری فشاری پرداخته شده است. به‌منظور بررسی عددی از نرم افزار المان محدود آباکوس استفاده شده است. پروفیل‌های تو در تو از جنس آلومینیوم 6060-T5 و پروفیل بیرونی و داخلی با سطوح مقطع دایره، مربع، شش‌ضلعی و هشت‌ضلعی در نظر گرفته شده است. نمودار نیرو و جابجایی به‌منظور بررسی میزان جذب انرژی هندسه‌های مختلف پروفیل‌های تو در تو به همراه محاسبه جذب انرژی کلی و جذب انرژی ویژه استفاده شده است. در انتها به‌منظور بررسی اثر اضافه شدن فوم، سه حالت اضافه شدن فوم آلومینیوم به پروفیل تو در تو تحت بار محوری مورد بررسی قرار گرفت. پروفیل‌های جدار نازک تو در تو در حالت اضافه شدن فوم نسبت به حالت تو‌خالی میزان جذب انرژی بیشتری دارند. علاوه بر این، تعامل بین دیواره‌های فوم و لوله باعث افزایش اضافی در اتلاف انرژی می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical study of the effect of geometry and metal foam on the energy absorption of nested profiles

نویسندگان [English]

 • Hemad Keshavarzpour 1
 • Ali Ghasemi 2
 • Mehdi Oveisi 2
1 Department of Mechanical Engineering, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
2 Department of Mechanical Engineering, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, the effect of geometry and addition of aluminum foam adsorbents on the energy absorption of nested thin-walled profiles under compressive axial load is investigated. ABAQUS commercial finite element software has been used for numerical analysis. The nested profiles are made of 6060-T5 aluminum material and the outer and inner profiles are considered with circular, square, hexagonal and octagonal cross sections. Force and displacement diagrams have been used to study the energy absorption rate of different nested geometries along with the calculation of total energy absorption and specific energy absorption. Finally, in order to investigate the effect of adding metal foam, three modes of adding aluminum foam to the nested profile under axial load were investigated. Nested thin-walled profiles absorb more energy when the foam is added than when hollow. In addition, the interaction between the foam walls and the pipe causes an additional increase in energy dissipation.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Thin-walled profiles
 • Nested profiles
 • Geometry
 • Aluminum foam
 1. Zhu, G., Sun, G., Li, G., Cheng, A. and Li, Q., “Modeling for CFRP structures subjected to quasi-static crushing”, Composite Structures, Vol. 184, Pp. 41-55, (2018).
 2. Liu, Q., Fu, J., Wang, J., Ma, J., Chen, H., Li, Q. and Hui, D., “Axial and lateral crushing responses of aluminum honeycombs filled with EPP foam”, Composites Part B: Engineering, Vol. 130, Pp. 236-247, (2017).
 3. Mozafari, H., Khatami, S., Molatefi, H., Crupi, V., Epasto, G. and Guglielmino, E., “Finite element analysis of foam-filled honeycomb structures under impact loading and crashworthiness design”, International Journal of Crashworthiness, Vol. 21, No. 2, Pp. 148-160, (2016).
 4. Hanssen, A. G., Langseth, M. and Hopperstad, O. S., “Static and dynamic crushing of circular aluminium extrusions with aluminium foam filler”, International Journal of Impact Engineering, Vol. 24, No. 5, Pp. 475-507, (2000).
 5. Hanssen, A. G., Langseth, M. and Hopperstad, O. S., “Optimum design for energy absorption of square aluminium columns with aluminium foam filler”, International Journal of Mechanical Sciences, Vol. 43, No. 1, Pp. 153-176, (2001).
 6. Djamaluddin, F., Abdullah, S., Ariffin, A. K. and Nopiah, Z. M., “Optimization of foam-filled double circular tubes under axial and oblique impact loading conditions”, Thin-Walled Structures, Vol. 87, Pp. 1-11, (2015).
 7. Zhang, Y., Sun, G., Li, G., Luo, Z. and Li, Q., “Optimization of foam-filled bitubal structures for crashworthiness criteria”, Materials & Design, Vol. 38, Pp. 99-109, (2012).
 8. Zhang, Y., Ge, P., Lu, M. and Lai, X., “Crashworthiness study for multi-cell composite filling structures”, International Journal of Crashworthiness, Vol. 23, No. 1, Pp. 32-46, (2018).
 9. Hussein, R. D., Ruan, D., Lu, G., Guillow, S. and Yoon, J. W., “Crushing response of square aluminium tubes filled with polyurethane foam and aluminium honeycomb”, Thin-Walled Structures, Vol. 110, Pp. 140-154, (2017).
 10. Yin, H., Fang, H., Xiao, Y., Wen, G. and Qing, Q., “Multi-objective robust optimization of foam-filled tapered multi-cell thin-walled structures”, Structural and Multidisciplinary Optimization, Vol. 52, No. 6, Pp. 1051-1067, (2015).
 11. Mozafari, H., Lin, S., Tsui, G. C. and Gu, L., “Controllable energy absorption of double sided corrugated tubes under axial crushing”, Composites Part B: Engineering, Vol. 134, Pp. 9-17, (2018).
 12. Gao, Q., Wang, L., Wang, Y. and Wang, C., “Crushing analysis and multiobjective crashworthiness optimization of foam-filled ellipse tubes under oblique impact loading”, Thin-Walled Structures, Vol. 100, Pp. 105-112, (2016).
 13. Gan, N., Yao, S., Dong, H., Xiong, Y., Liu, D. and Pu, D., “Energy absorption characteristics of multi-frusta configurations under axial impact loading”, Thin-Walled Structures, Vol. 122, Pp. 147-157, (2018).
 14. Vinayagar, K. and Kumar, A. S., “Crashworthiness analysis of double section bi-tubular thin-walled structures”, Thin-Walled Structures, Vol. 112, Pp. 184-193, (2017).
 15. Liu, Z., Huang, Z. and Qin, Q., “Experimental and theoretical investigations on lateral crushing of aluminum foam-filled circular tubes”, Composite Structures, Vol. 175, Pp. 19-27, (2017).
 16. Bigdeli, A. and Nouri, M. D., “A crushing analysis and multi-objective optimization of thin-walled five-cell structures”, Thin-Walled Structures, Vol. 137, Pp. 1-18, (2019).
 17. Li, Z., Chen, R. and Lu, F. “Comparative analysis of crashworthiness of empty and foam-filled thin-walled tubes”, Thin-Walled Structures, Vol. 124, Pp. 343-349, (2018).

 

 

 

CAPTCHA Image