بررسی تجربی تأثیر زبری سطح بر تشکیل برفک روی استوانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 خواجه نصیر الدین طوسی

2 دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده

تشکیل برفک اثرات مهمی در بسیاری از زمینه­ها ازجمله صنعت تبرید، تهویۀ مطبوع، حمل‌و‌نقل هوایی و غیره دارد. هنگامی‌که هوای مرطوب نزدیک سطح سرد به زیر دمای انجماد آب برسد برفک تشکیل می­شود. تشکیل برفک پدیدۀ پیچیده­ای است که انواع مکانیزم­های انتقال حرارت و جرم به‌طور هم‌زمان درحال وقوع است. در این کار به‌صورت تجربی، تأثیر زبری بر تشکیل برفک در استوانۀ افقی تحت جریان جابه‌جایی اجباری مورد بررسی قرار گرفته‌است. برای ایجاد جریان اجباری از تونل باد استفاده شده‌است. نتایج نشان می­دهد، ضخامت برفک در پشت استوانه بیشینه و در جلوی استوانه کمینه می­باشد. با ایجاد زبری بیشتر روی سطح میزان ضخامت برفک بیشتر می­شود و هر‌چه سطح زبر ایجادشده دارای ضریب انتقال حرارت بیشتری باشد میزان ضخامت برفک بیشتر خواهد بود.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Wall Roughness Effects on the Frost Formation over a Cylinder

نویسندگان [English]

 • behrooz behroozi 1
 • hasan basirat tabrizi 2
 • ebrahim damangir 2
1 K. N. Toosi University of Technology
2 Amirkabir University of Technology
چکیده [English]

Frost formation has important effects on many fields, such as refrigeration industry, air-conditioning, aviation, etc. The frost develops when a humid air contacts with a cooler surface at its freezing point. Frost formation is a complicated transient phenomenon in which a variety of heat and mass transfer mechanisms are taking place simultaneously. In this work, effect of roughness on frost formation over horizontal cylinder in force convection conditions was investigated experimentally. For creating the force flow field, a wind tunnel was used. Results indicated that the frost thickness behind the cylinder is at the maximum and in the front of cylinder is in the minimum. Further increasing of the wall roughness, result in the frost thickness increases and increasing the thermal conductivity coefficient of rough surface, increases the frost thickness too.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cold cylinder
 • Heat and mass transfer
 • Frost
 • Force convection
 • wall roughness
 1. Barzanoni, Y., Noorshams, O., Basirat Tabrizi, H., Damangir, E., "Experimental investigation of frost formation on a horizontal cold cylinder under cross flow", International Journal of Refrigeration, Vol. 34(4), pp. 1174-1180, (2011).
 2. Barzanoni, Y., Basirat Tabrizi, H., Noorshams, O., Eftekhari, H., "Correlation for frost properties on a cold cylinder surface in cross flow ", Heat Mass Transfer, Vol. 48(8), pp. 1477-1484, 2012.
 3. Li, A., Niu, F., Zheng, H., Akagawa, S., Lin, Z., Luo, J., "Experimental measurement and numerical simulation of frost heave in saturated coarse-grained soil", Cold Regions Science and Technology, Vol. 137(1), pp. 68-74, (2017).
 4. Fletcher, N. H., "The chemical physics of ice", Cambridge University Press., Cambridge, pp. 50-86, (1970).
 5. Sanders, C. T., "The influence of frost formation and defrosting on the performance of air cooler ", PhD Thesis, Delft Technical University, Delft, (1974).
 6. Raju, S. P., Sherif, S. A., "Frost formation and heat transfer on circular cylinder in cross flow ", International Journal of Refrigeration, Vol. 16(6), pp. 390-401, (1993).
 7. Amini, M., Pishevar, A. R., Yaghoubi, M., "Experimental study of frost formation on a fin-and-tube heat exchanger by natural convection ", International Journal of Refrigeration, Vol. 46(1), pp. 37-49, (2014).
 8. Chen, Y., Lu, P., Shen, C., Zhang, Q., "Experimental study on frost formation on a cold surface in low atmospheric pressure", Applied Thermal Engineering, Vol. 90(1), pp. 86-93, (2015).
 9. Kim, H., Kim, D., Jang, H., Kim, D. R., Lee, K. S., "Microscopic observation of frost behaviors at the early stage of frost formation on hydrophobic surfaces", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 97(1), pp. 861-867, (2016).
 10. Liu, Z., Dong, Y., Li, Y., "An experimental study of frost formation on cryogenic surfaces under natural convection conditions", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 97(1), pp. 569-577, (2016).
 11. Gong, J., Sun, J., Li, G., "An experimental study of the effect of air quality on frosting on cold flat surface", International Communications in Heat and Mass Transfer, Vol. 82(1), pp. 139-144, (2017).
 12. بهروزی، بهروز، " مدلسازی و بررسی تجربی تشکیل برفک روی سطح سرد خمیده"، پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)، دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، (1389).
CAPTCHA Image