تخریب خمشی جاذب‌های انرژی جدار نازک و ارائۀ مدل ساده‌شدۀ عددی

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 علم و صنعت تهران

2 دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

سیستم‌های جذب انرژی ضربه در صنایع مختلف به‌ویژه در صنایع خودروسازی و ریلی به‌عنوان راه‌حلی برای کم کردن اثر ضربۀ وارد به سرنشینان و بالا بردن ایمنی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این ‌مقاله بر ‌روی رفتار تخریب خمشی جاذب‌های انرژی جدار نازک با مقاطع ‌دایروی و مربعی تمرکز می‌کند. تئوری به‌کار گرفته‌شده در آن تعادل انرژی کل است. مود متداول تخریب خمش جهت استخراج روابط، مد نظر می‌باشد. به همین منظور روابط به‌دست آمده با نتایج منتشرشده برای مقاومت خمشی سازه‌های لوله‌ای جدار نازک شامل مطالعات آزمایشگاهی و تحلیلی مقایسه شده‌اند. در ادامه با استفاده از رابطۀ مقاومت خمشی استخراج‌شده، مدل‌های ‌ساده‌شده برای لوله‌ها‌ی دایروی و مربعی معرفی می‌گردند. مزیت اصلی مدل‌های ‌ساده‌شده به‌عنوان یک تکنیک مدل‌سازی بحرانی، کاهش چشمگیر در زمان محاسبات رایانه در مراحل اولیۀ طراحی با ارائۀ نتایج نزدیک به مدل اصلی است. بدین منظور با شبیه‌سازی ضربۀ محوری لولۀ دارای خم با کمک نرم‌افزار المان محدود‌ دینامیکی ‌غیرخطی LS-DYNA، نتایج به‌دست آمده مقایسه گردیده‌اند، تا دقت مدل ساده‌شده و هم‌چنین رابطه مقاومت خمشی استخراج‌شده صحت‌سنجی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bending Collapse of Thin Walled Energy Absorber and Presenting Numerical Simplified Model

نویسندگان [English]

  • Ahmad Rahmati-Alaei 1
  • mohsen ghazanfari 1
  • majid shahravi 2
1 Iran University of Science & Technology
2 Iran University of Science & Technology
چکیده [English]

Impact energy absorption systems in various industries such as automotive and railway have a particular importance to minimize the impact on passengers and enhance vehicle safety. This paper focuses on the bending collapse behavior of thin-walled energy absorber with circular and square cross sections. The theory that is applied is global energy equilibrium and the prevalent bending collapse mode for obtaining the relationship is considered. On the same basis, obtained relations are compared with the published results for the bending strength of tubular structures which were derived from experimental and analytical studies. Subsequently by using the derived bending strength formula, simplified models for circular and square tubes is introduced. The main advantage of these simplified models as a critical modeling technique is dramatically reducing the time of computer simulation in early design stages with the results close to the original model. For this purpose, by axial crash simulation of curved tube by using nonlinear dynamic finite element software LS-DYNA, the results are compared to verify the efficiency of the proposed simplified model and the accuracy of the derived relationship for tube’s bending strength.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy absorber
  • Circular-square
  • Crash
  • Bending collapse
  • Simplified model
1. Liu YC, Day ML. "Simplified modelling of thin walled box section beam", I.J. Crash, Vol. 11,
No. 3, pp. 263–272, (2006).
2. Hamza K, Saitou K, "Design optimization of vehicle structures for crashworthiness using equivalent mechanism approximations", Journal of Mechanical Design, pp. 127 / 485, (2005).
3. Liu, Y.C., "Development of simplified models for crashworthiness analysis", PhD thesis, Louisville, University of Louisville, (2005).
4. Wierzbicki, T., Recke, L., Abramowicz, W. and Gholami, T., "Stress profiles in thin-walled prismatic columns subjected to crush loading", I. Compression. ComputStruct, pp. 51(6):611–23. (1994).
5. Wierzbicki, T., Recke, L., Abramowicz, W., Gholami, T. and Huang, J., "Stress profiles in thin-walled prismatic columns subjected to crush loading"—II. Bending. Comput. Struct., pp. 51(6):
623–41, (1994).
6. Kecman, D., "Bending collapse of rectangular and square section tubes", Int. J. MechSci, pp. 25
(9–10) 623–36, (1983).
7. Abramowicz, W., "Simplified crushing analysis of thin-walled columns and beams", RozprInzEng Trans, pp. 29(1):5–26, (1981).
8. Zheng, L. and Wierzbicki, T., "Quasi-static crushing of S-shaped aluminum front rail", Int. J. crashworthiness, pp. 9(2):155–73, (2004).
9. Mamalis, A., Manolakos, D., Loannidis M. and Kostazos, P., "Bending of cylindrical steel tubes: numerical modeling", Int. J. Crashworthiness, pp. 11(1):37–47, (2006).
10. Kim, HS, Kang, SY, Lee, IH, Park, SH. and Han, D.C. "Vehicle frontal crashworthiness analysis by simplified structure modeling using nonlinear spring and beam elements", Int. J. crashworthiness, pp. 2(1):107–17, (1996).
11. خلخالی، ابوالفضل، درویزه، ابوالفضل، نریمان زاده، نادر و معصومی،ابوالفضل.، «تحلیل تئوریک تغییر شکل‌های بزرگ در جاذب‌های انرژی S شکل»، هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک، تهران، (1388).
CAPTCHA Image