بررسی اثرات انعقاد در جریانهای بخار چگالشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه حکیم سبزواری

چکیده

جریانهای چگالشی درون نازلها و پره های ثابت توربین بخار همواره موضوع بسیاری از پژوهشها بوده است. در این قبیل جریانها وجود فاز مایع در جریان بخار، ماهیت جریان را تغییر می دهد. عمده این تغییرات در اثر وقوع چهار پدیده اصلی جوانه زایی، رشد قطرات، انعقاد قطرات و شکست قطرات می باشد.در این مقاله تاثیرات فرآیند انعقاد بین قطرات در یک جریان چگالشی در نازل همگرا-واگرا بصورت یک بعدی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of The Effects of Coalescence on The Wet Steam Flows

نویسندگان [English]

  • esmail lakzian
  • sima shaabani
چکیده [English]

Condensing flows in nozzles and fixed blades of steam turbine have always been the subject of many studies.In such flows, existence of liquid phase in vapor changes the nature of the flow. The major of changes are due to four main mechanisms included nucleation, droplet growth, coalescence and breakage of droplets. In this paper,the effects of coalescence process between droplets have been investigated in a condensing flow in convergent-divergent nozzle in one dimensional form

کلیدواژه‌ها [English]

  • Condensing flows
  • coalescence
  • convergent-divergent nozzle
  • radius of droplets
  • wetness fraction
CAPTCHA Image