بررسی اثر ترکیب شیمیایی بر خواص مکانیکی فولاد میکروآلیاژی گرید API X65

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه بیرجند

چکیده

در این تحقیق از شبکه عصبی پیشرو با الگوریتم پس انتشار خطا، برای پیش‌بینی اثر ترکیب شیمیایی بر خواص مکانیکی (مقاومت تسلیم، مقاومت کششی و ازدیاد طول نسبی) فولاد API X65 (مورد استفاده در ساخت لوله‌های قطور انتقال گاز ایران) استفاده گردید. داده‌های تجربی با جدا کردن نمونه از 100 لوله ساخته شده در مقیاس صنعتی (با ذوب و فرآیند ساخت یکسان) و انجام آنالیز شیمیایی و آزمون کشش فراهم شد. از نمودار پراکندگی و معیارهای آماری ضریب همبستگی و مجذور میانگین مربعات خطای نسبی (MSRE)، برای ارزیابی شبکه استفاده شد. سپس با توجه به نتایج مناسب به دست آمده از شبکه عصبی، از آن برای پیش‌بینی اثر کمی نیکل، مس و مجموع عناصر میکروآلیاژی (Nb + Ti + V + Al) بر خواص مکانیکی فولاد مورد مطالعه، استفاده گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Chemical Composition Influence on Mechanical Properties of API X65 Microalloyed Steel

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hojjat Hashemi
  • Masood Rakhshkhorshid
چکیده [English]

A neural network with feed forward topology and back propagation algorithm was used to investigate the effect of composition on mechanical properties in API X65 microalloyed steel (used in manufacturing of large diameter pipes). Experimental data was obtained by cutting 100 specimens from pipes manufactured in industrial scale (with similar heats and manufacturing processes). The chemical analysis and tensile tests were conducted according to the requirements specified by API 5L standard. Scatter diagrams and two statistical criteria: correlation coefficient and mean squared relative error were used to evaluate the prediction performance of developed model. With regard to the satisfactory performance of the developed neural network, it was used then to investigate the effect of Ni, Cu and microalloying elements (Nb + Ti + V + Al) on mechanical properties of test steel.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neural Network
  • chemical composition
  • micro-alloying elements
  • Mechanical properties
  • API X65 microalloyed steel
CAPTCHA Image