نویسنده = سیداسماعیل رضوی
بررسی عددی اثر مود ارتعاشی جدار الاستیک بر مشخصه‌های جریان داخلی

دوره 34، شماره 3، آبان 1401، صفحه 97-112

10.22067/jacsm.2022.74523.1082

حجت داننده اسکوئی؛ سیداسماعیل رضوی؛ سید فرامرز رنجبر؛ ژاله اژدرزاده