بررسی روش نگاشت نمایی یک‌چهارم گام برای تابع‌اولیه‌گیری از مومسانی وان- مایسز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی قوچان

چکیده

به ­هنگام ­سازی تنش در تحلیل اجزای محدود ناخطی مواد، مهم­ترین قسمت تحلیل می ­باشد، زیرا به­ طور قابل‌توجهی بر دقت پاسخ‌های به ­دست ­آمده اثرگذار است. با‌توجه به این‌که دقت و زمان دو عامل کلیدی در کارایی روش­های تابع ­اولیه­ گیری هستند، بررسی دقت و عملکرد این روش­ها اهمیت بسیاری دارد. در این پژوهش، الگوی مومسانی وان- مایسز با سخت­شوندگی­های خطی همگن و پویا در محدوده تغییرشک ل­های کوچک درنظر گرفته می­شود. باید دانست در حل دستگاه معادله­ های دیفرانسیل مومسانی به‌روش نیمه ­ضمنی رویکرد رایج این‌گونه است که متغیرهای مورد نیاز تحلیل از میانه گام مومسانی برداشت شود. به‌منظور بررسی دقت در این پژوهش رابطه ­سازی­ها به‌گونه ­ای انجام شده‌است که بتوان متغیرها را از یک­ چهارم گام مومسانی برداشت نمود. درپایان، با انجام آزمون­های عددی، دقت پاسخ­ های به­ دست ­آمده از این حالت بررسی می‌شود و با حالت رایج مقایسه می­ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Verification of Quarter-step Exponential Map Method for Integration of Von-Mises Plasticity

نویسندگان [English]

  • Nader Haji Aghajanpour1
  • Mehrzad Sharifian
  • Mehrdad Sharifian
Quchan University of Technology
چکیده [English]

Updating stress in a nonlinear finite element analysis is the most important part as the precision of the stress-updating algorithm greatly affects the accuracy of the final solutions.The most important part of the analysis is the stress-updating. There are two key factors that have impact on the efficiency evaluation; those are the accuracy and time. Based on this point, investigating the accuracy of the integration methods becomes important. In this study, the von-Mises plasticity model along with the linear isotropic and kinematic hardening mechanisms is considered in the small strain realm. In solving the plasticity differential equations system through a semi-implicit method, the prevalent approach is picking up the variables from the middle of the plasticity step. In order to assess the accuracy, here, the relations are derived so that one can pick up the variables from the first quarter of the plasticity step. Finally, to determine the accuracy and comparing two aforementioned methods, the numerical tests are performed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stress updating
  • semi-implicit method
  • von-Mises plasticity
  • isotropic hardening
  • kinematic hardening
1. Wilkins, M.L., "Calculation of Elastic-plastic Flow", Method of Computational physics, Vol. 3, Academic press, (1964).
2. Kreig, R.D. and Kreig, D.B., "Accuracies of Numerical Solution for the Elastic-perfectly Plastic Model", ASME Journal of Pressure Vessel Technology, Vol. 99, No. 4, pp. 510–515, (1977).
3. Ristinmaa, M. and Tryding, J., "Exact Integration of Constitutive Equations in Elastoplasticity", International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 36, No. 15, pp. 2525–2544, (1993).
4. Szabo, L., "A Semi-analytical Integration Model for J2 Flow Theory of Plasticity with Linear Isotropic Hardening", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 198, No.
27-29, pp. 2151–2166, (2009).
5. Hong, H-K. and Liu, C-S., "Internal Symmetry in Bilinear Elastoplasticity", International Journal for Non-Linear Mechanics, Vol. 34, No. 2, pp. 279–288, (1999).
6. Auricchio, F. and Beira͂o da Veiga, L., "On a New Integration Scheme for Von-Mises Plasticity with Linear Hardening", International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 56, No. 10, pp. 1375-1396, (2003).
7. Liu, C.-S., "International Symmetry Groups for the Drucker-Prager Material Model of Plasticity and Numerical Integrating Methods", International Journal of Solids and Structures, Vol. 41, No. 14, pp. 3771-3791, (2004).
8. Artioli, E., Auricchio, F. and Beira͂o da Veiga, L., "Integration Scheme for Von-Mises Plasticity Models based on Exponential Maps: Numerical Investigations and Theoretical Considerations", International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 64, No. 9, pp. 1133-1165, (2005).
9. Artioli, E., Auricchio, F. and Beira͂o da Veiga, L., "A Novel ‘Optimal’ Exponential-based Integration Algorithm for Von-Mises Plasticity with Linear Hardening: Theoretical Analysis on yield Consistency, Accuracy, Convergence and Numerical Investigations", International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 67, No. 4, pp. 449-498, (2006).
10. Artioli, E., Auricchio, F. and Beira͂o da Veiga, L., "Second-order Accurate Integration Algorithms for Von-Mises Plasticity with a Nonlinear Kinematic Hardening Mechanism", Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, Vol. 196, No. 9, pp. 1827-1846, (2007).
11. Rezaiee-Pajand, M. and Nasirai, C., "Accurate Integration Scheme for Von-Mises Plasticity with Mixed-Hardening based on Exponential Maps", Engineering Computations, Vol. 24, No. 6, pp. 608-635, (2007).
12. Rezaiee-Pajand, M. and Nasirai, C., "On the Integration Scheme for Drucker-Prager’s Elastoplastic Models based on Exponential Maps", International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 74, No. 10, pp. 799-826, (2008).
13. Rezaiee-Pajand, M., Nasirai, C. and Sharifian, M., "Application of Exponential-based Methods in Integrating the Constitutive Equations with Multi-component Nonlinear Kinematic Hardening", ASCE Journal of Engineering Mechanics, Vol. 136, No. 12, pp. 1502-1518, (2010).
14. Rezaiee-Pajand, M., Nasirai, C. and Sharifian, M., "Integration of Nonlinear Mixed Hardening Models", Multidiscipline Modeling in Materials and Structures, Vol. 7, No. 3, pp. 266-305, (2011).
15. Rezaiee-Pajand, M. and Sharifian, M., "A novel Formulation for Integrating Nonlinear Kinematic Hardening Drucker-Prager’s Yield Condition", European Journal of Mechanics A/Solids, Vol. 31, No. 1, pp. 163-178, (2011).
16. Rezaiee-Pajand, M. Sharifian, M. and Sharifian, M., "Accurate and Approximate Integrations of Drucker-Prager Plasticity with Linear Isotropic and Kinematic Hardening", European Journal of Mechanics A/Solids, Vol. 30, No. 3, pp. 345-361, (2011).
17. Rezaiee-Pajand, M., Auricchio, F., Sharifian, M. and Sharifian, M., "Computational Plasticity of Mixed Hardening Pressure-dependency Constitutive Equations", Acta Mechanica, Vol. 225, No. 6, pp. 1699-1733, (2013).
CAPTCHA Image