بررسی تأثیر فیلم در جوشکاری مقاومتی نقطه‌ای مقیاس کوچک سوپرآلیاژ Hastelloy X

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 تهران

چکیده

در این مقاله ابتدا یک رابطه جدید برای محاسبه مقاومت الکتریکی ناشی از فشردگی جریان و حضور فیلم­های سطحی برروی ورق­ها در جوشکاری مقاومتی نقطه ­ای مقیاس کوچک ارائه شده‌است. سپس شبیه­ سازی بااستفاده از مدل جدید انجام شده و اعتبار آن مورد ارزیابی قرار گرفته‌است. برای تصدیق نتایج حاصل از شبیه ­سازی پس از ساخت Set-up، آزمایش­های عملی برروی ورق­هایی از جنس Hastelloy X انجام پذیرفت و مشخص گردید که قطر دکمه جوش حاصل از آزمایش­ها دارای سازگاری خوبی با نتایج حاصل از شبیه­ سازی می­ باشد. بیشترین میانگین قطر جوش درصورت وجود لایه نازک فیلم به‌وجود می­ آید. همچنین وجود فیلم استحکام کششی را بهبود می­ دهد. ارتفاع دکمه جوش درصورت وجود فیلم ضخیم بیشینه می­ باشد که به‌دلیل رخداد بیرون­ زدگی است.
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Film in SSRSW of Hastelloy X Superalloy

نویسندگان [English]

  • Mehdi Atashparva 1
  • Mohsen Hamedi 2
1 University of Tehran
2 University of Tehran
چکیده [English]

At this paper, a new equation has been presented to calculate the electrical resistance caused by constriction and presence of surface films on the sheets in small scale resistance spot welding. Then, the simulations have been conducted using the new model and its validity has been evaluated. Experimental verification was carried out on sheets made of Hastelloy X and it was found that the experimental nugget diameters have a good agreement with the results of the simulation. The maximum nugget diameter was created in the case of thin film. Also, existence of film layer improves tensile strength. At the presence of thick film the height of the weld is maximum that can be due to expulsion.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Scale Resistance Spot Welding
  • Film resistance
  • Contact resistance
  • Hastelloy X
1. Kraus, A.D. and Bar-Cohen, A., "A Thermal Analysis and Control of Electronic Equipment", McGraw-Hill, New York, (1983).
2. Hamedi, M. and Atashparva, M., "A Rview of Electrical Contact Resistance Modeling in Resistance Spot Welding", Welding in the World, Vol. 61(2), pp. 269-290, (2017).
3. Holm, R., "Electric Contacts, Theory and Application", Springer-Verlag, Berlin, 4th Edition, (1967).
4. Wagar, H.N., In: "Integrated Device and Connection Technology", Baker, D., et al. (Eds.), Physical Design of Electronic System, Vol. 3, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, pp. 439-499, (1971).
5. Greenwood, I.A., "Temperatures in Spot Welding", British Welding Journal, Vol. 8(6), pp. 316-322, (1961).
6. Na, S.J. and Park, S.W., "A Theoretical Study on Electrical and Thermal Response in Resistance Spot Welding", Welding Journal, pp. 233-241, (1996).
7. Crinon, E. and Evans, J.T., "The Effect of Surface Roughness, Oxide Film Thickness and Interfacial Sliding on the Electrical Contact Resistance of Aluminium", Materials Science and Engineering A, Vol. 242, pp. 121-128, (1998).
8. Wei, P.S. and Wu, T.H., "Electrical Contact Resistance Effect on Resistance Spot Welding", International Journal of Heat and Mass Transfer, Vol. 55, pp. 3316-3324, (2012).
9. Li, M.V., Dong, P. and Kimchi, M., "Modeling of Contact Resistance during Resistance Spot Welding", Proceedings of the 7th International Conference on Computer Technology in Welding, pp. 423-434, San Francisco, CA, NIST, (1997).
10. Wan, X., Wang, Y., Zhao, D., Huang, Y. and Yin, Z., "Weld Quality Monitoring Research in Small Scale Resistance Spot Welding by Dynamic Resistance and Neural Network", Measurement, Vol. 99, pp. 120-127, (2017).
11. Chang, B.H. and Zhou, Y., "Numerical Study on the Effect of Electrode Force in Small-scale Resistance Spot Welding", Journal of Materials Processing Technology, Vol. 139, pp. 635-641, (2003).
12. Williams, N.T. and Parker, J.D., "Review of Resistance Spot Welding of Steel sheets. Part 1: Modelling and Control of Weld Nugget Formation", International Materials Reviews, Vol. 49(2), pp. 45-75, (2004).
CAPTCHA Image