لیست داوران منتصب این شماره

 • احسان روحی
 • امین رمضانی
 • حجت خزیمه نژاد
 • حمید معین فرد
 • ساناز جعفری
 • سید حجت هاشمی
 • محمد واحدی
 • محمد حسن جوارشکیان
 • محمد پسندیده فرد
 • محمود شریعتی
 • محمود پسندیده فرد
 • مرتضی عنبرسوز
 • مسعود طهانی
 • مهدی نیکنام شاهرک
 • مهران کدخدایان

فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقاله پژوهشی

روشی نوین جهت بهبود قابلیّت ردیابی ترک در چرخ‌دنده‌های مارپیچ

محسن رضایی, شهرام هادیان جزی, مهرداد پورسینا, فرهاد حاجی ابوطالبی

بررسی ارتعاشات غیرخطی میکرو لوله حامل سیّال تحت تحریک پارامتریک مغناطیسی

رضا جهانگیری, اکبر اللهوردی زاده, بهنام داداش زاده, حمید عظیم زاده

مطالعۀ پدیده‌شناسی پرش‌های هیدرولیکی چندضلعی

علی اسدی, مجید ملک جعفریان, علیرضا تیمورتاش

مقاله کوتاه