نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیم نیا بجستان، احسان اثر شکل نانوذرات بر یک سیستم فتوولتاییک/ حرارتی نانوسیالی دارای متمرکز‌کنندۀ سهموی‌ خطی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 41-56]
 • احمدی بروغنی، سید یوسف ارائۀ روش خمکاری لوله‌ها به‌کمک ماندرل سیمی به‌عنوان روشی جدید [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 119-128]
 • امی، فتح اله شبیه‌سازی کاربرد محفظۀ احتراق ثانویۀ موتور توربوفن در خارج از نقطۀ طراحی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]
 • انفرادی، جواد بالانس دینامیکی کامل نیرویی یک روبات موازی کروی جدید با ساختار 3(RPSP)-S با افزودن یک مکانیزم چندمیله‌ای [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 145-156]

ب

 • بصیری پارسا، امیر بررسی عددی و تحلیلی اثرات تفرق حرارتی بر انتقال حرارت جریان نانوسیال درون یک کانال [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 21-40]

پ

 • پرویزی، سامان طراحی و بررسی عددی جریان‌سنج جرمی حرارتی لوله‬مویین به‌عنوان کنتور گاز خانگی [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 49-62]
 • پورسینا، مهرداد بررسی اثرات ناشی از ممان ژیروسکوپی بر روی دینامیک وارتعاشات یک جفت چرخدنده دومارپیچ سرعت بالا [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 31-48]
 • پورسینا، مهرداد اصلاح پروفیل چرخ‎دندۀ ساده به‌منظور کاهش خطای انتقال استاتیکی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 129-144]
 • پورکمالی انارکی، علی بررسی اثرات ناشی از ممان ژیروسکوپی بر روی دینامیک وارتعاشات یک جفت چرخدنده دومارپیچ سرعت بالا [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 31-48]

ت

 • تفکر، صادق انتقال حرارت مزدوج در یک محفظه بسته حاوی بلوک متخلخل [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 111-121]

ج

 • جباری مقدم، علی طراحی و بررسی عددی جریان‌سنج جرمی حرارتی لوله‬مویین به‌عنوان کنتور گاز خانگی [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 49-62]
 • جعفری پناه، سعید شبیه‌سازی کاربرد محفظۀ احتراق ثانویۀ موتور توربوفن در خارج از نقطۀ طراحی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]

ح

 • حاجیان، مسعود طراحی اجکتوری جدید در صنعت بافت فرش به روش کاشت نخ [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 123-132]
 • حاجی محمدی، علی شبیه‬ سازی عددی تأثیر نوسان جت برخوردی سینوسی بر انتقال حرارت از سطح مقعر استوانه‬ ای [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 17-30]
 • حسن پور، کورش بهبود کیفیت اپتیکی ورق پلی‬متیل‬متاکریلات به‌کمک روش شکل‌دهی با لاستیک [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • حیدری، مهدیه بالانس دینامیکی کامل نیرویی یک روبات موازی کروی جدید با ساختار 3(RPSP)-S با افزودن یک مکانیزم چندمیله‌ای [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 145-156]

خ

 • خشن، محمد هادی پایداری دینامیکی حلقه‌های اخترفیزیکی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 89-98]
 • خضرپور، سید سعید شبیه‌سازی کاربرد محفظۀ احتراق ثانویۀ موتور توربوفن در خارج از نقطۀ طراحی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 1-20]

ر

 • رجب زاده صفائی، نیلوفر اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخ‌های جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 99-118]
 • رجبی، محمدرضا ارائۀ روش خمکاری لوله‌ها به‌کمک ماندرل سیمی به‌عنوان روشی جدید [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 119-128]
 • رجبی زرگرآبادی، مهران شبیه‬ سازی عددی تأثیر نوسان جت برخوردی سینوسی بر انتقال حرارت از سطح مقعر استوانه‬ ای [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 17-30]
 • رضائی زاده، مسعود ارائۀ روش خمکاری لوله‌ها به‌کمک ماندرل سیمی به‌عنوان روشی جدید [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 119-128]
 • رضایی، مجید بهبود کیفیت اپتیکی ورق پلی‬متیل‬متاکریلات به‌کمک روش شکل‌دهی با لاستیک [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • رضایی پژند، محمد اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخ‌های جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 99-118]
 • روشن، محمود پایداری دینامیکی حلقه‌های اخترفیزیکی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 89-98]

س

 • سایه وند، حبیب الاه بررسی عددی و تحلیلی اثرات تفرق حرارتی بر انتقال حرارت جریان نانوسیال درون یک کانال [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 21-40]

ش

 • شمسا، مریم تخمین هم‌زمان مکان و شدت منبع حرارتی در ورق مدرج تابعی به‌وسیلۀ حل معکوس [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 71-88]
 • شهبازی کرمی، جواد اثر موقعیت آب‏ بندی بر ارتفاع بالج در هیدروفرمینگ لوله ‏‏‏های آلومینیومی [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 81-96]

ع

 • عامری، مهران اثر شکل نانوذرات بر یک سیستم فتوولتاییک/ حرارتی نانوسیالی دارای متمرکز‌کنندۀ سهموی‌ خطی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 41-56]
 • عباس ‏زاده، بهنام اثر موقعیت آب‏ بندی بر ارتفاع بالج در هیدروفرمینگ لوله ‏‏‏های آلومینیومی [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 81-96]
 • عقیلی بهرامی، مهراب طراحی و بررسی عددی جریان‌سنج جرمی حرارتی لوله‬مویین به‌عنوان کنتور گاز خانگی [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 49-62]

ف

 • فرزانه گرد، محمود طراحی و بررسی عددی جریان‌سنج جرمی حرارتی لوله‬مویین به‌عنوان کنتور گاز خانگی [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 49-62]
 • فرهمند، علی طراحی اجکتوری جدید در صنعت بافت فرش به روش کاشت نخ [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 123-132]

ک

 • کریمی خوزانی، محمد بررسی اثرات ناشی از ممان ژیروسکوپی بر روی دینامیک وارتعاشات یک جفت چرخدنده دومارپیچ سرعت بالا [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 31-48]
 • کسائی، محمد مهدی اثر موقعیت آب‏ بندی بر ارتفاع بالج در هیدروفرمینگ لوله ‏‏‏های آلومینیومی [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 81-96]
 • کشته گر، بهروز مطالعه تولید آنتروپی و ارزیابی خواص آماری انتقال حرارت در جریان مغشوش [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]

گ

 • گریوانی، هادی انتقال حرارت مزدوج در یک محفظه بسته حاوی بلوک متخلخل [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 111-121]
 • گلبهار حقیقی، محمدرضا تخمین هم‌زمان مکان و شدت منبع حرارتی در ورق مدرج تابعی به‌وسیلۀ حل معکوس [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 71-88]

ل

 • لکزیان، اسماعیل طراحی اجکتوری جدید در صنعت بافت فرش به روش کاشت نخ [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 123-132]

م

 • محقق، شیدا اصلاح پروفیل چرخ‎دندۀ ساده به‌منظور کاهش خطای انتقال استاتیکی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 129-144]
 • محمدیون، حمید حل تشابهی جریان سکون متقارن محوری نانوسیال برروی محور استوانه‌ای چرخان [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 57-70]
 • مسلمی نائینی، حسن اثر موقعیت آب‏ بندی بر ارتفاع بالج در هیدروفرمینگ لوله ‏‏‏های آلومینیومی [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 81-96]
 • ملک زاده، پرویز تخمین هم‌زمان مکان و شدت منبع حرارتی در ورق مدرج تابعی به‌وسیلۀ حل معکوس [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 71-88]
 • ملک زاده گنابادی، معصومه اثرهای معادلۀ ایستایی و تابع ترفتز بر پاسخ‌های جزء صفحۀ خمشی چهارپهلو [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 99-118]
 • مهدیزاده، حسین حل معادلات ضربه قوچ دو بعدی با استفاده از شارموج تغییر یافته و مدل آشفته بالدوین-لوماکس [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 97-110]
 • میری، محدثه مطالعه تولید آنتروپی و ارزیابی خواص آماری انتقال حرارت در جریان مغشوش [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]

ن

 • نظری، محسن انتقال حرارت مزدوج در یک محفظه بسته حاوی بلوک متخلخل [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 111-121]

و

 • وحیدی نیا، فرهاد مطالعه تولید آنتروپی و ارزیابی خواص آماری انتقال حرارت در جریان مغشوش [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 63-80]

ه

 • هاشمی، سید جلال اثر موقعیت آب‏ بندی بر ارتفاع بالج در هیدروفرمینگ لوله ‏‏‏های آلومینیومی [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 81-96]
 • هاشمیان، مجید طراحی و بررسی عددی جریان‌سنج جرمی حرارتی لوله‬مویین به‌عنوان کنتور گاز خانگی [دوره 29، شماره 1، 1396، صفحه 49-62]

ی

 • یزدانی فرد، فریده اثر شکل نانوذرات بر یک سیستم فتوولتاییک/ حرارتی نانوسیالی دارای متمرکز‌کنندۀ سهموی‌ خطی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 41-56]