نمایه نویسندگان

آ

ا

 • ابراهیمی، ابراهیمی abas بررسی تجربی تاثیر فرکانس بالزدن بر نیروهای آیرودینامیکی ناپایای یک بالزن [دوره 21، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]
 • ادیبی، ادیبی P. Adibi شبیه سازی عددی میکسر موتور با سوخت CNG و بهینه سازی آن [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 109-128]
 • اردکانی، اردکانی MArdekani بررسی تجربی عملکرد فن در سیستم خنک‌کاری موتور یک خودرو با استفاده از جریان سنج سیم داغ [دوره 21، شماره 1، 1388، صفحه 33-46]
 • اکبری، اکبری R. Akbary بررسی نقش ضریب اصطکاک و نیروی نگهدارنده در فرآیند بازگشت فنری در خمش U شکل ورق‌های غیر ایزوتروپ(یادداشت پژوهشی) [دوره 21، شماره 1، 1388، صفحه 115-127]
 • اکبری نسب، اکبری نسب M. Akbarinasab مدل عددی جهت تعیین رژیم وتوان جزر و مد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 21-30]
 • الیاسی، الیاسی M. Elyasi بررسی هندسه و توزیع ضخامت در یک قالب جدید هیدروفرمینگ لوله‌های پله‌ای استوانه ‌های شکل [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 47-58]
 • انوری، انوری A. Anvari بررسی تجربی عملکرد فن در سیستم خنک‌کاری موتور یک خودرو با استفاده از جریان سنج سیم داغ [دوره 21، شماره 1، 1388، صفحه 33-46]

ب

 • بخشی، بخشی M. Bakhshi بررسی هندسه و توزیع ضخامت در یک قالب جدید هیدروفرمینگ لوله‌های پله‌ای استوانه ‌های شکل [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 47-58]
 • بخشی جویباری، بخشی جویباری M. Bakhshi-Jooybari تحلیل تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوسانی در قالب جعبه‌ای شکل [دوره 21، شماره 1، 1388، صفحه 47-58]

پ

ج

ح

 • حریربافان، حریربافان A. Harirbafan تخمین عمر خستگی یک سازه تراست استند تحت اثر ارتعاشات اتفاقی موتورهای سوخت جامد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 31-46]
 • حسینی پور، حسینی پور S.J. Hosseinipour تحلیل تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوسانی در قالب جعبه‌ای شکل [دوره 21، شماره 1، 1388، صفحه 47-58]
 • حیدری، حیدری M. Haidari تخمین عمر خستگی یک سازه تراست استند تحت اثر ارتعاشات اتفاقی موتورهای سوخت جامد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 31-46]

خ

 • خلیلی، خلیلی M. Khalili برآورد نیرو و ازدیاد طول در فرآیند فولرینگ چهارضربه ‏ای [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 59-70]

ذ

 • ذوقی پور، ذوقی پور P. Zoghipour بررسی هندسه و توزیع ضخامت در یک قالب جدید هیدروفرمینگ لوله‌های پله‌ای استوانه ‌های شکل [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 47-58]

ر

ش

ط

 • طهانی، طهانی M. Tahani حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 89-108]

ع

 • عاطفی، عاطفی G.H. Atefi بررسی تحلیلی تأثیر لغزش برمقاومت مرزی جریان حول نانو ذره کروی در اعداد رینولدز پایین [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 71-88]

ف

ق

ک

گ

 • گرجی، گرجی A. H. Gorji بررسی هندسه و توزیع ضخامت در یک قالب جدید هیدروفرمینگ لوله‌های پله‌ای استوانه ‌های شکل [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 47-58]

ل

م

 • محبی، محبی E. Moheb بررسی تجربی عملکرد فن در سیستم خنک‌کاری موتور یک خودرو با استفاده از جریان سنج سیم داغ [دوره 21، شماره 1، 1388، صفحه 33-46]
 • محجوب مقدس، محجوب مقدس S. Mahjob تخمین عمر خستگی یک سازه تراست استند تحت اثر ارتعاشات اتفاقی موتورهای سوخت جامد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 31-46]
 • مطلبی، مطلبی A.A. Matlabi تخمین عمر خستگی یک سازه تراست استند تحت اثر ارتعاشات اتفاقی موتورهای سوخت جامد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 31-46]
 • مظاهری، مظاهری karim بررسی تجربی تاثیر فرکانس بالزدن بر نیروهای آیرودینامیکی ناپایای یک بالزن [دوره 21، شماره 1، 1388، صفحه 1-14]
 • ملک جعفریان، ملک جعفریان M. Malek-Jafarian توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته‌ی تراکم پذیر برای جریان های با زاویه‌ی حمله بالا [دوره 21، شماره 1، 1388، صفحه 89-114]
 • موری، موری K. Mori تحلیل تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوسانی در قالب جعبه‌ای شکل [دوره 21، شماره 1، 1388، صفحه 47-58]
 • میرزا بابایی، میرزا بابایی M. Mirzababaee حل تحلیلی اثر کوپلینگ الکترومکانیکی بر روی تنش های برون صفحه ای در لبه های آزاد چند لایه های پیزوالکتریک زاویه دار تحت بارگذاری مکانیکی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 89-108]
 • میگون پوری، میگون پوری M.R. Meigounpoory بررسی تحلیلی تأثیر لغزش برمقاومت مرزی جریان حول نانو ذره کروی در اعداد رینولدز پایین [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 71-88]

ن

 • نیازمند، نیازمند H. Niazmand بررسی تحلیلی تأثیر لغزش برمقاومت مرزی جریان حول نانو ذره کروی در اعداد رینولدز پایین [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 71-88]