دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

تاثیر تغییر خواص مواد بر رفتار خمشی ورق های چندلایه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 خرداد 1401

10.22067/jacsm.2022.76213.1113

میثم محمدی؛ مجتبی محمودی


تعیین ماتریس جرم افزوده‌ کشتی ‌هوایی با استفاده از روش المان مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22067/jacsm.2022.71335.1040

علی جعفریان؛ سید محمدرضا علوی طباطبایی؛ سعید شاخصی


پیش بینی جریان در دیفیوزر نامتقارن دو بعدی توسط شبکه عصبی و مقایسه نتایج با سه مدل آشفتگی و داده های تجربی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 تیر 1401

10.22067/jacsm.2022.74041.1076

مصطفی زمانی محی آبادی؛ فرید سلطانی؛ احمدرضا برومندپور؛ قنبرعلی شیخ زاده


اعمال روش کنترل جریان دمش و مکش به منظور کاهش ناپایداری‌‌های ناشی از جریان سیلندر مربعی قرار گرفته بر روی بستر الاستیک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22067/jacsm.2022.69475.1017

امیرحسین ربیعی؛ محمدرضا برزن؛ ابوالفضل محمدابراهیم


تحلیل عددی رفتار هیدرودینامیک اختلاط سه فازی پوسته برنج، شن و هوا در بستر سیال حبابی با رفتار دانه‌ای ذرات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 تیر 1401

10.22067/jacsm.2022.71387.1041

رضا کریمی احمدی؛ حمیدرضا نظیف


شناسایی پارامترهای موتور خطی الکترومغناطیسی به منظور تولید نیروی اینرسی با استفاده از میکروکنترلر ARM

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 تیر 1401

10.22067/jacsm.2022.74559.1084

بهنام معتکف ایمانی؛ مهران مظفری جوین؛ سید علیرضا داودی ناوخ


بهبود توزیع جریان گاز در توده پیل‌سوختی پلیمری با خروج آب مایع از منیفولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

10.22067/jacsm.2022.76562.1118

احمد رضایی سنگتابی؛ علی کیانی فر؛ ابراهیم علیزاده


تاثیر ضرایب بستر وینکلر-پاسترناک بر فرکانس طبیعی سازه مشبک به روش گالرکین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 مرداد 1401

10.22067/jacsm.2022.73646.1069

امیرحسین هاشمیان؛ احسانه محمدپور همدانی