دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

بررسی مدل‌های اصطکاکی جدید در منیپولیشن دوبعدی بافت سرطانی معده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1401

10.22067/jacsm.2022.79529.1146

معین طاهری


بهینه‌سازی دقت ابعادی فولادِ قالب در فرایند وایرکات مبتنی بر روش سطح پاسخ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 بهمن 1401

10.22067/jacsm.2023.80447.1154

مسعود صیدی؛ فرشاد ربیعی؛ زهرا صیدی


بررسی تاثیر ناهمگنی استخوان تیبیا بر فرکانس طبیعی به کمک تست مودال و مدل‌سازی اجزا‌‌‌‌ی محدود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22067/jacsm.2023.78480.1135

حمید دهقان طرزجانی؛ محمد علی نظری؛ محمد محجوب


منیپولیشن بافت سلولی سینه باهدف محاسبه‌ی مدول یانگ، با استفاده از تئوری تماسی تاتارا و میکروسکوپ نیروی اتمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 اسفند 1401

10.22067/jacsm.2023.80537.1156

معین طاهری؛ حامد فرجی؛ پیمان کریمی