موضوعات = آئرودینامیک
تعیین ماتریس جرم افزوده‌ کشتی ‌هوایی با استفاده از روش المان مرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 تیر 1401

10.22067/jacsm.2022.71335.1040

علی جعفریان؛ سید محمدرضا علوی طباطبایی؛ سعید شاخصی


بررسی پارامترهای جت مکشی در کنترل جریان وامانده دینامیکی

دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 181-200

10.22067/jacsm.2021.71526.1042

سیروس کسمائی؛ مهران تاج‌فر؛ سامان کسمائی