موضوعات = مکانیک جامد
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل فرکانسی تیرهای متخلخل ترکدار مدرج تابعی روی بستر الاستیک -با استفاده از تئوری برشی مرتبه سوم ردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مرداد 1400

10.22067/jacsm.2021.68770.1007

محمد امین فرقانی؛ یوسف بازرگان لاری؛ پرهام زاهدی نژاد؛ محمد جواد کاظم زاده پارسی


3. بررسی تجربی - عددی نمونه بتنی مسلح با ورق مشبک تحت بارگذاری ضربه

دوره 32، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 211-230

10.22067/jacsm.2021.56750.0

حسین سپهوند؛ مجتبی حسینی؛ حسین حاتمی