کلیدواژه‌ها = عملکرد آیرودینامیکی
مطالعه عددی بهبود عملکرد آیرودینامیکی ابزار برآافزا در ایرفویل دو المانی

دوره 35، شماره 1، اسفند 1401، صفحه 37-52

10.22067/jacsm.2022.79293.1142

میثم ایزدی؛ سید آرش سید شمس طالقانی؛ رضا خاکی


بررسی پارامترهای جت مکشی در کنترل جریان وامانده دینامیکی

دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 181-200

10.22067/jacsm.2021.71526.1042

سیروس کسمائی؛ مهران تاج‌فر؛ سامان کسمائی