نویسنده = مهران تاج‌فر
بررسی پارامترهای جت مکشی در کنترل جریان وامانده دینامیکی

دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 181-200

10.22067/jacsm.2021.71526.1042

سیروس کسمائی؛ مهران تاج‌فر؛ سامان کسمائی


بررسی تأثیر شکل بال بر روی ضرایب آیرودینامیکی هواپیمای MAV

دوره 23، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 29-46

10.22067/fum-mech.v23i2.16773

حسان اسمعیلی منیر؛ مهران تاج فر