نویسنده = مهرداد شکریه M. M. Shokrieh مهرداد شکریه
بررسی پایداری پدیده Shimmy در ارابه فرود هواپیما

دوره 22، شماره 2، شهریور 1390، صفحه 95-116

10.22067/fum-mech.v22i2.10617

انوشیروان فرشیدیان فر؛ مصطفی طوفانی


تشابه ساختاری پیاپی برای صفحات کامپوزیتی در کمانش پس از ضربه

دوره 22، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 1-16

10.22067/fum-mech.v22i1.9017

مهرداد شکریه M. M. Shokrieh مهرداد شکریه؛ عسکری A. Askari عسکری


مطالعه‌ی جریان در یک توربین فراصوت خاص و بررسی تأثیر تغییر هندسی لبه‌ی پره‌ها بر عملکرد توربین

دوره 22، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 17-42

10.22067/fum-mech.v22i1.9018

آقایی طوق R. Aghaei tog آقایی طوق؛ مسگرپور طوسی A.M. Tousi مسگرپور طوسی؛ برومند M. Boroomand برومند


تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره‌ای با استفاده از توابع گرین بار حلقوی

دوره 22، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 43-58

10.22067/fum-mech.v22i1.9021

اردشیربهرستاقی A. Ardeshir-Behrestaghi اردشیربهرستاقی؛ اسکندری قادی M. Eskandari-Ghadi اسکندری قادی


بررسی عملکرد استاتیکی و دینامیکی یاتاقان های گازی با استفاده از روش شبکه های عصبی مصنوعی

دوره 22، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 59-76

10.22067/fum-mech.v22i1.9022

دهقانی زاده بغدادآبادی M. Dehghanizade Baghdadabadi دهقانی زاده بغدادآبادی؛ دشتی رحمت آبادی A.D. Rahmatabadi دشتی رحمت آبادی؛ المدرسی S.M. Almodarresi المدرسی


شبیه سازی جریان سیال داخل سیلندر موتورهای احتراق داخلی با مدل‌های مختلف آشفتگی

دوره 22، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 95-116

10.22067/fum-mech.v22i1.9024

جوازشگیان M. H. Djavareshkian جوازشگیان؛ زارع A. Z. Ashkezari زارع


مدل‌سازی و تحلیل هم‌زمان مسایل تنش مسطح با مصالح FG به روش ایزوژئومتریک

دوره 22، شماره 1، اسفند 1389، صفحه 117-128

10.22067/fum-mech.v22i1.9027

حسنی B. Hassani حسنی؛ ظریف مقدم N. Z. Moghaddam ظریف مقدم


مدل عددی جهت تعیین رژیم وتوان جزر و مد

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1389، صفحه 21-30

10.22067/fum-mech.v21i2.8296

اکبری نسب M. Akbarinasab اکبری نسب؛ کتابداری M. J. Ketabdari کتابداری


تخمین عمر خستگی یک سازه تراست استند تحت اثر ارتعاشات اتفاقی موتورهای سوخت جامد

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1389، صفحه 31-46

10.22067/fum-mech.v21i2.8288

حیدری M. Haidari حیدری؛ محجوب مقدس S. Mahjob محجوب مقدس؛ حریربافان A. Harirbafan حریربافان؛ مطلبی A.A. Matlabi مطلبی


بررسی هندسه و توزیع ضخامت در یک قالب جدید هیدروفرمینگ لوله‌های پله‌ای استوانه ‌های شکل

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1389، صفحه 47-58

10.22067/fum-mech.v21i2.8291

الیاسی M. Elyasi الیاسی؛ ذوقی پور P. Zoghipour ذوقی پور؛ بخشی M. Bakhshi بخشی؛ گرجی A. H. Gorji گرجی


برآورد نیرو و ازدیاد طول در فرآیند فولرینگ چهارضربه ‏ای

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1389، صفحه 59-70

10.22067/fum-mech.v21i2.8292

خلیلی M. Khalili خلیلی؛ فرشته صنیعی F. Fereshteh-Saniee فرشته صنیعی؛ پورسینا M.Poursina پورسینا


بررسی تحلیلی تأثیر لغزش برمقاومت مرزی جریان حول نانو ذره کروی در اعداد رینولدز پایین

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1389، صفحه 71-88

10.22067/fum-mech.v21i2.8293

میگون پوری M.R. Meigounpoory میگون پوری؛ عاطفی G.H. Atefi عاطفی؛ نیازمند H. Niazmand نیازمند


شبیه سازی عددی میکسر موتور با سوخت CNG و بهینه سازی آن

دوره 21، شماره 2، اردیبهشت 1389، صفحه 109-128

10.22067/fum-mech.v21i2.8295

قدیری دهکردی B. Ghadiri Dehkordi قدیری دهکردی؛ ادیبی P. Adibi ادیبی


بررسی تجربی تاثیر فرکانس بالزدن بر نیروهای آیرودینامیکی ناپایای یک بالزن

دوره 21، شماره 1، بهمن 1388، صفحه 1-14

10.22067/fum-mech.v21i1.7703

مظاهری karim مظاهری؛ ابراهیمی abas ابراهیمی


بررسی پارامتریک نورگیرها با هدف بهبود عملکرد روشنایی

دوره 21، شماره 1، بهمن 1388، صفحه 15-32

10.22067/fum-mech.v21i1.7704

مهدی معرفت؛ کریم دوست AKarimdoost-Yasuri کریم دوست


بررسی تجربی عملکرد فن در سیستم خنک‌کاری موتور یک خودرو با استفاده از جریان سنج سیم داغ

دوره 21، شماره 1، بهمن 1388، صفحه 33-46

10.22067/fum-mech.v21i1.7706

اردکانی MArdekani اردکانی؛ انوری A. Anvari انوری؛ محبی E. Moheb محبی


تحلیل تجربی و عددی فرآیند هیدروفرمینگ لوله با فشار نوسانی در قالب جعبه‌ای شکل

دوره 21، شماره 1، بهمن 1388، صفحه 47-58

10.22067/fum-mech.v21i1.7708

لوح موسوی M. Loh-Mousavi لوح موسوی؛ بخشی جویباری M. Bakhshi-Jooybari بخشی جویباری؛ موری K. Mori موری؛ فرزین M. Farzin فرزین؛ حسینی پور S.J. Hosseinipour حسینی پور


تحلیل انتقال حرارت و جرم در یک برج خنک کن باز

دوره 21، شماره 1، بهمن 1388، صفحه 59-74

10.22067/fum-mech.v21i1.7710

جعفر کاظمی F. Jafar Kazemi جعفر کاظمی؛ آهنگری A.R. Ahangari آهنگری؛ رحیمی B. Rahimi رحیمی


بررسی تأثیر بازگشت‌ناپذیری‌های انباره اگزوز بر شدت صدای خروجی از اگزوز در موتور‌های دیزل

دوره 21، شماره 1، بهمن 1388، صفحه 75-88

10.22067/fum-mech.v21i1.7713

قاضی خانی M. Ghazikhani قاضی خانی؛ شهاب احمدی M. S. Shahab-Ahmadi شهاب احمدی


توسعه و کاربرد تسخیر ورتیسیته‌ی تراکم پذیر برای جریان های با زاویه‌ی حمله بالا

دوره 21، شماره 1، بهمن 1388، صفحه 89-114

10.22067/fum-mech.v21i1.7714

ملک جعفریان M. Malek-Jafarian ملک جعفریان؛ پسندیده فر M. Pasandideh-Fard پسندیده فر